I slutet av 2017 beslöt Umeå kommun att införa närvarosystemet Tempus i alla Umeå kommuns förskolor.
I slutet av 2017 beslöt Umeå kommun att införa närvarosystemet Tempus i alla Umeå kommuns förskolor.

Förskolor i Umeå får digitalt närvarosystem

Umeå kommun kommer att införa det digitala närvarosystemet Tempus i samtliga förskolor.

Nyligen kunde Infotech Umeå berätta att Umeåföretaget Tempus system för schemaläggning och närvarohantering kommer att användas av Malmös förskolor. Nu står det klart att även Umeå kommun kommer att införa det digitala närvarosystemet i samtliga förskolor.

Redan finns Tempus i ett 30-tal av Umeå kommuns cirka 85 förskolor, men med det nya beslutet kommer nu alltså alla förskolor att få systemet.

– Tempus kommer att underlätta planeringen och vi kan också följa barngruppernas storlek både under dagen och över längre tid. Vi kan också se hur barngruppernas storlek varierar mellan olika förskolor eller avdelningar, säger Moa Brydsten, för- och grundskolenämndens ordförande.

Se filmen om Tempus

Bättre rapportering av närvaro

I Tempus lägger vårdnadshavarna bland annat in barnets planerade tid på förskolan och de kan också kommunicera med förskolan och göra sjukanmälan via systemet. Systemet finns också som app så att det går enkelt att använda via mobiltelefon.

Bättre närvarorapportering där planerad och faktisk vistelsetid för barnen blir tydligare underlättar personalens planering och gör det enklare att planera måltider och aktiviteter med mera.

Digitaliserat förskolans rutiner

– Vi är ett nischat bolag som jobbar mot förskola och fritids, vi kan dessa verksamheter och ser behovet av ett tydligt och enkelt system som ger en komplett översyn över verksamheten och barnens närvaro, och som på ett effektivt sätt kan kommunicera med användarna. Vi har digitaliserat de rutiner som redan finns i förskolan och gjort dem hanterbara på ett helt nytt sätt, säger Joel Hörnqvist.

Malmö och Umeå är därmed två av ett drygt 30-tal kommuner i Sverige som infört Tempus funktioner i sin verksamhet. Företaget har under sin tillväxt fått affärsstöd av Uminova Innovation.