Patrik Svensson
Patrik Svensson, föreståndare för HUMlab vid Umeå universitet, leder arbetet tillsammans med Lisbeth Lundahl, professor i pedagogiskt arbete, med de nya interaktiva miljöerna vid universitetet. Foto: Mikael Hansson.

Först i Sverige med unik satsning på interaktiva miljöer

En unik satsning på interaktiva miljöer kan Umeå universitet se fram mot när traditionella föreläsningssalar kompletteras med nya rum för lärande.

Vid Umeå universitet finns redan flera initiativ för att bygga rum och miljöer där lärande och forskning får ett helt nytt stöd av ny teknik och digitala lösningar. Ett omtalat exempel är HUMlab med sina installationer för humaniora och informationsteknik, men också med det nya interaktiva golv som byggts vid HUMlab X i Konstnärligt campus. Ett annat exempel är Informatik som byggt en föreläsningssal med digitala skärmar på väggarna för att kunna koppla in satellitgrupper som finns  Skellefteå och Örnsköldsvik och på så sätt utvidga rummet virtuellt. 

Nu kommer fler sådana miljöer att byggas upp i en satsning som är unik för Sverige. I en första omgång har fem miljöer valts ut: Humanisthuset, Samhällsvetarhuset, ljusgården i MIT-huset, Nian på Universitetssjukhuset och KBC-huset – lokaler som är väl utspridda över universitetets campus.

Öppet och flexibelt

Öppet, flexibelt, funktionellt och utmanande är några av ledorden för de nya miljöerna.

– Universitetet är en plats för lärande, forskning, möten och utforskande. Detta är något som i allra högsta grad påverkas, stimuleras och begränsas av miljön. Vi vill att de nya interaktiva miljöerna ska bli platser som förstärker och förtätar samarbeten. De ska bidra till att skapa gränsöverskridande kunskap, säger Lena Gustafsson, rektor vid Umeå universitet.

Umeå universitet har redan i dag tack vare sitt samlade campus goda förutsättningar för samarbeten över olika ämnesområden. Det finns också erfarenheter av interaktiva miljöer från Konstnärligt campus och Humlab.

Ta nästa steg

– Nu är det dags att ta nästa steg och vi vill göra det ordentligt, säger Lena Gustafsson och berättar att kopplat till satsningen finns också planer på nya forskningsprojekt om interaktiva miljöer.

– Det finns ett växande intresse för rummets betydelse för lärande i högre utbildning, säger Anders Fällström, vicerektor för utbildning vid Umeå universitet. Dagens studenter vill vara delaktiga, aktiva och gärna experimentella i sitt lärande. Då krävs också andra lokaler än traditionella föreläsningssalar.

De interaktiva miljöerna ska vara attraktiva för studenter, forskare, lärare och samarbetspartner.

– Framförallt tror vi att det kommer att bli intressanta platser där dessa grupper möter varandra – platser där helt nya idéer och tankar kan uppstå, berättar Anders Fällström.

Först i Sverige

Internationellt sett finns exempel på liknande satsningar, bland annat vid Stanford University.

– Men vi är definitivt först i Sverige, säger Anders Fällström.

Arbetet med de interaktiva miljöerna leds av Patrik Svensson, föreståndare för Humlab, och Lisbeth Lundahl, professor i pedagogiskt arbete.

Universitetsstyrelsen fattar beslut om finansiering av de nya miljöerna vid sitt styrelsesammanträde den 6 november.


Text av: Mikael Hansson

Publicerad: 19 september, 2012Dela artikel:

Text av:

Publicerad:

Facebook

Mikael Hansson

19 september, 2012