Keyboard

Fortsatt brist på it-specialister

Stor brist på nyckelkompetenser som mjukvaruutvecklare, systemutvecklare och ingenjörer präglar Västerbotten, enligt ny rapport från Arbetsförmedlingen.

Arbetsmarknaden i Västerbotten är stark. Men det finns brist på viss kompetens, bland annat inom it-branschen, visar rapporten
Prognos för arbetsmarknaden 2016 från Arbetsförmedlingen.

Bland bristyrken som pekas ut finns mjukvaru- och systemutvecklare, IT-arkitekter, testledare, drifttekniker och helpdesktekniker inom it, samt olika typer av ingenjörer.

Arbetsförmedlingen konstaterar i sin rapport: ”Den vanligaste konsekvensen av rekryteringssvårigheterna i det privata näringslivet var att befintlig personal fick arbeta mer, följt av att man tackade nej till order och/eller att produktionen minskade. Inom offentlig verksamhet var den överlägset vanligaste konsekvensen att befintlig personal fick jobba mer. Över en tredjedel av arbetsställena som haft svårt att rekrytera uppgav detta som den vanligaste konsekvensen.”

Trots kompetensbrist menar Arbetsförmedlingen att stämningen är positiv inom IT-branschen med goda utsikter om mycket arbete framöver. "Liksom tidigare är företagen inom dataprogrammering och datakonsultverksamhet samt företagen inom telekommunikation de som är mest positiva, såväl när det gäller efterfrågeutveckling som anställningsplaner. Sammantaget bedömer vi att sysselsättningen inom näringen ökar under prognosperioden." Se
Arbetsförmedlingens rapport för hela riket.

 

Utbildning och integration

Botemedlet mot kompetensbristen, sett till alla branscher, är enligt rapporten utbildning och integration. Den kanske allra viktigaste pusselbiten är att ta tillvara den invandrade kompetensen.

– Utbildning och integration är två centrala frågor för länets framtid. Länet behöver varenda ungdom och varenda ny svensk, och vi behöver vara en attraktiv region för att de ska välja att stanna här, säger Anna Viklund, chef för Arbetsförmedlingen i Skellefteå och talesperson i Västerbottens län.

– Den framtida arbetsmarknaden i länet är inte bara en fråga för arbetsmarknadspolitiken. Det behövs ett bredare grepp som också omfattar bostads-, näringslivs-, utbildnings- och integrationspolitik, säger Anna Viklund.


Text av: Mikael Hansson

Publicerad: 10 december, 2015Dela artikel:

Text av:

Publicerad:

Facebook

Mikael Hansson

10 december, 2015