COS Systems får fortsatt investering. Från vänster Peter Lidström, vd COS Systems, Sofia Ekström, vd Ekström Invest, Ingela Lidström, Investment Manager Partnerinvest Norr, och Gunnar Ekström, ordförande, Ekström Invest.
COS Systems får fortsatt investering. Från vänster Peter Lidström, vd COS Systems, Sofia Ekström, vd Ekström Invest, Ingela Lidström, Investment Manager Partnerinvest Norr, och Gunnar Ekström, ordförande, Ekström Invest.

Fortsatt investering i COS Systems

Ekström Invest och Partnerinvest fortsätter investera i Umeåföretaget COS Systems.

För snart två år sedan kunde Infotech Umeå berätta att Ekström Invest och Partnerinvest Norr i en långsiktig finansiering går in med närmare 20 miljoner kronor i COS Systems för en internationell satsning. Det är denna överenskommelse som nu kommer i mål med en sista delinvestering.

Investerarnas positiva syn på COS Systems står därmed kvar.

– Vi ser en snabb utveckling av bolagets marknadsposition och resultat. Tillsammans med den kraftiga tillväxten inom fibernät internationellt ser framtiden för COS Systems ljus ut, säger Gunnar Ekström, ordförande för Ekström Invest.

– Bolaget och marknaden går snabbt och tydligt i rätt riktning. Den nya investeringen blir då ett naturligt steg för att accelerera bolagets tillväxt, konstaterar Ingela Lidström, vd Partnerinvest.

Programvara för bredband

COS Systems utvecklar och säljer programvaror för bredbandsnät. Produkten COS Service Zones används för att marknadsföra och planera en fiberutbyggnad baserad på kundernas efterfrågan. Systemet har blivit en internationell succé. Enbart i USA finns idag ett 40-tal kunder.

När bredbandsnätet är byggt kommer nästa del i produktsviten – COS Business Engine. Det är en lösning specialiserad för att hantera Open Access-nät. I den typen av nät kan kunden köpa tjänster från ett flertal tjänsteleverantörer i samma fibernät.

– Open Access har länge varit stort i Sverige. Nu växer intresset i USA på bred front från exempelvis kommuner och energibolag som vill bygga sina egna Open Access-nät. Denna investering gör det möjligt för oss att ta en än starkare position på den snabbväxande amerikanska marknaden, säger Peter Lidström, VD på COS Systems.