GISTECH - Monica Thander, Eva Karlsson och Sofia Gideonsson
Glada över att projektet GISTECH får fortsätta nästa år. Till höger projektledare Sofia Gideonsson, här med Monica Thander och Eva Karlsson, som båda utbildat sig inom geografiska informationssystem.

Fortsatt satsning på digitala kartor och GIS-teknik

Digitala kartor, positionering och geografiska informationssystem har blivit en allt viktigare del av vår vardag, inte minst med spridningen av smarta telefoner. I Lycksele finns Sveriges kanske starkaste centrum för området och där har nu projektet GISTECH fått förlängning.

Lycksele har under det senaste årtiondet vuxit frma som ett allt starkare centrum för teknik kring geografiska informationssystem, så kallade GIS-teknik. Här finns flera framgångsrika företag med positioneringstjänster och digitala kartlösningar, en
ekonomisk förening, IGIS, som står för att aktörerna kan samverka, utbildning av GIS-ingenjörer och inte minst gemensamma lokaler för alla i GIS-huset i centrala Lycksele.

Lokalerna i GIS-huset innebär att företag, studenter och projekt som drivs av offentliga aktörer kan mötas och inspirera varandra. I fredags kom därtill ett efterlängtade besked från Tillväxtverket om att en av satsningarna,
GISTECH-projektet, förlängs med 10 månader. Därmed kan projektet fortsätta sitt arbete med att skapa kunskap om digitala kartor och geografisk positionering samt aktivt bidra till helt nya användningsområden.

– Vi kommer nu att kunna fortsätta arbetet i projektet till oktober nästa år, säger Sofia Gideonsson, projektledare på GISTECH som är mycket nöjd över beslutet.

Digitala kartor allt viktigare

Geografiska informationssystem, digitala kartor och positionering har blivit en allt viktigare grund för produkter och tjänster inom it-området. Eftersom alla som använder en smartphone också har en geografisk position öppnas helt nya kommersiella möjligheter för information kopplad till position.

Projektet GISTECH har exempelvis bidragit till ett säkerhetssystem som med geografisk positionering av rallybilar kan förkorta insatstiden för att undsätta skadade vid rallytävlingar.

Digitala kartor kopplade till exempelvis trafikflöden, demografi eller spridning av sjukdomar är andra möjligheter som tekniken ger.

Flera GIS-företag i Lycksele

Det här är teknik som flera av företagen i GIS-huset arbetar med. Det största företaget på plats är Cartesia med 32 anställda i Lycksele och ett tjugotal till i Stockholm och Göteborg. Cartesisa är kanske mest känd för att ha utvecklat produkten Solen som används av ett stort antal kommuner för att bland annat hantera skolskjutsar med stöd av geografisk data och positioneringsteknik.

I våningen ovanför Cartesia finns ChartIKS som främst arbetar med webbaserat GIS och är marknadsledande inom presentation av statistik baserat på ett geografiskt underlag.

På samma våningsplan finns Projektengagemang Geografisk Information AB som bland annat arbetar med säkerhetssystem för rallytävlingar där GPS-sändare i bilarna gör så att tävlingsledningen kan hålla kontakt med bilarna och snabbare undsätta deltagarna om en olycka sker. Här finns även 3D-fabriken som bygger 3D-modeller som kommer väl till användning när GIS-företag behöver bygga 3D-kartor.

Bygger samverkan mellan kluster

GISTECH-projektet som nu fått förlängning med tio månader kommer framöver att verka för att fler aktörer ska upptäcka mäöjligheterna som digitala kartor och GIS-teknik kan ge. Ett starkare samarbete med andra kluster i Västerbotten ska exempelvis inledas för att skapa fler innovationer inom området och öka användningen av ny teknik inom basnäringarna. I projektet kommer ett samarbete att ske med Skogstekniska klustret, Georange, Process IT Innovations och kluster inom kreativa näringar.

GISTECH finansieras av Europeiska regionala utvecklingsfonden via Tillväxtverket. Andra finansiärer är Region Västerbotten, Västerbottens läns landsting, IGIS, Cartesia och Lycksele kommun.

Text och foto: Mikael Hansson