Lars Stenlund, vd Vitec.
Lars Stenlund, vd Vitec.

Fortsatt tillväxt för Vitec

Vitec fortsätt med sin strategi att köpa upp bolag. Under våren har två nya förvärv gjorts.

De två nya uppköpen gäller svenska programvarubolaget PP7 Affärssystem som utvecklar programvaror till projektföretag inom bygg- och installationsmarknaden i Sverige, samt det norska programvarubolaget Agrando vars programvara används inom kyrklig verksamhet i Norden med Norge och Sverige som huvudmarknader.

Med dessa två förvärv ökar Vitec sin omsättning med drygt 50 miljoner kronor, 8 miljoner i resultat och 50 nya medarbetare.

Stabil början av 2018

När första kvartalet sammanfattats konstaterar vd Lars Stenlund att verksamhetsåret 2018 börjat stabilt.

– Tillväxten är drygt 15 procent och i detta kvartal, liksom föregående, utvecklas kassaflödet i en snabbare takt än resultatet. De repetitiva intäkterna växer med 14 procent och licensintäkterna fortsätter att minska, i enlighet med vår strävan att utveckla affärsmodellen mot ökande andel repetitiva intäkter och ett minskat beroende av licensintäkter av engångskaraktär, säger Lars Stenlund.

Han konstaterar även att antalet aktiva förvärvsdialoger är fortsatt högt och att Vitecs finansiella ställning för framtida förvärv är god.

Sammanfattning av perioden januari-mars 2018
• Nettoomsättning 222 Mkr (192)
• Resultat efter finansnetto 25,1 Mkr (24,4)
• Rörelsemarginal 12,3 % (13,7)
• Vinst per aktie före utspädning 0,66 kr (0,64)
• Kassaflöde från den löpande verksamheten 112,9 Mkr (98,8)