Jesica Marquez och Adele Major från W+K Lodge, två av talarna på Creative Summit, tillsammans med sin söta Needybot.
Jesica Marquez och Adele Major från W+K Lodge, två av talarna på Creative Summit, tillsammans med sin söta Needybot.

Framtidens arbete i fokus på Creative Summit

Hur få anställda mer engagerade och hur barn ser på robotar var några frågor som avhandlades på Creative Summit 2018.

Creative Summit är en årlig konferens i Skellefteå för alla som gillar att dela nya idéer, innovationer och teknik. 2018 års upplaga hade för andra året i rad temat framtidens arbete. Närmare 300 personer hade samlats på Nordanå i Skellefteå för att ta del av nio olika presentationer med olika infallsvinklar.

Pin de Morre från Corporate Rebels i Holland inledde dagen med att poängtera att undersökningar visar att bara 13 procent av den globala arbetskraften känner sig engagerade på jobbet. I Sverige är siffran något bättre, 16 procent, men fortfarande på tok för låg. Corporate Rebels vision är att hjälpa företag att organisera sig så att fler känner ett större engagemang. Enligt Pin de Morre är det egentligen inte jättesvårt, man måste bara våga skapa nya normer och sätt att göra saker och ting på för vi människor är ganska så lättledda.

Låta barn skapa AI

Dagens unga växer upp med robotar och artificiell intelligens, AI, som en naturlig del av deras vardag.

Stefania Druga från MIT Media Lab forskar på hur just barn interagerar med robotar och framförallt virtuella assistenter som Amazons Alexa. Även om barns inställning till AI ofta stämmer överens med deras föräldrars antingen positiva eller negativa inställning, så ser de på AI i ett bredare spektrum.

De flesta vuxna ser på robotar som maskiner och människor som människor. Men Stefanias forskning visar att barn ser på robotarna som hybrider. Bland annat så såg de olika virtuella assistenterna som olika individer och tyckte att de var både vänliga och att man kunde lita på dem. Hur smarta de ansåg att de faktiskt var beror till stor del på vilken ålder barnen har, ju äldre desto mer skeptiska. Men likväl visar forskningen på att vad som är en människa och vad som är en robot inte har en lika klar definition för nästa generation som för de som är vuxna idag.

Glöm inte det tredje ledet

Jas Sidhu, PwC i London, gav en inblick i de stora trenderna och hur de påverkar existerande strukturer och marknader.

Som ett exempel, självkörande bilar kan leda till att antalet fordon i världen minskar. I första ledet påverkar detta oljeindustrin, men i andra ledet påverkar det bensinmackar och deras merförsäljning då färre behöver tanka. Och i det tredje ledet så påverkas tobaksindustrin, då över 50 procent av tobaksförsäljningen i USA sker i landets bensinmackar.

Men det slutar inte där. Regionala flygplatser har en stor del av sina intäkter från parkeringsavgifter och som Christian Guttmann poängterade på Umeå Tech Arena i slutet av maj, med självkörande bilar får vi färre trafikolyckor vilket kan innebära en minskning av organ för transplantationer eftersom många organ kommer från personer som dör i trafikolyckor.

Nya teknologier förändrar spelreglerna och det gäller att se hur de påverkar ens egen marknad i både andra och tredje led, var Jas Sidhus huvudpoäng.

En robot som inte kan någonting

Andra talare var Markus Hellgren från Umeå universitet som forskar på hur expeditionsledare på Mt Everest arbetar för att minska tristessen hos bergsbestigarna och Dr Anna Ploszajski pratade om smarta material och hur de kommer skapa helt nya möjligheter.

Jesica Marquez och Adele Major från W+K Lodge i Portland avrundade med att berätta om deras egen lilla robot Needybot. Roboton kan egentligen inte göra någonting utan är mest bara söt och social mot alla anställda. Och det är kanske just det som gör Needybot så otroligt populär. Samtidigt så har alla på W+K Lodge lärt sig så otroligt mycket av att experimentera fram Needybot. De har nu helt andra kunskaper att erbjuda till sina kunder och nog kan man anta att de verkligen kände engagemang i jobbet med att ta fram Needybot.

Hillevi Lindelöf, affärsutvecklare, om AI och framtidens arbete
  • Några av talarna på Creative Summit problematiserade AI och ny teknik. Att AI kommer innebära mycket fördelar och förändring är inget snack om saken. Men det medför också en hel del moraliska dilemman som behöver diskuteras. Är det exempelvis verkligen bra att robotar nu har helt mänskliga röster? Eller kan det medföra att vi börjar känna för och lita på robotar för mycket?
  • Framtidens attraktiva arbetsplatser kommer vara mer individanpassade: kom när du vill, jobba var du vill och när du känner dig som mest kreativ. Detta lockade mig!
  • Smarta material och tekniker som 4D-printing, utskrivna objekt som kan förändra sig själva över tid, är verkligen revolutionerande. Tänk när vi får en IKEA-hylla som kan montera sig själv. Det kommer verkligen skapa otroliga möjligheter till innovation.