Under temadagen visade Oryx Simulations upp några exempel på simuleringsmaskiner för kranar.
Under temadagen visade Oryx Simulations upp några exempel på simuleringsmaskiner för kranar.

Framtidens kranar är digitala varelser

Digitaliseringen påverkar även framtidens kranar. Det var tydligt under en temadag i Umeå som samlade ett 60-tal forskare och företagare.

Umeå universitet och många företag i regionen ligger långt framme i utveckling av framtidens kranar. Det blev tydligt under en temadag Umeå kring utformning och tillverkning av kranar och deras styrsystem. Temadagen arrangerades av UMIT Research Lab vid Umeå universitet tillsammans med Dohi. Ett 60-tal forskare och företagare möttes i Dohis lokaler där Martin Servin från UMIT och Anna Alnefelt från Dohi inledde dagen.

– Den spets vi har här i regionen kring tillverkning av kranar och systemen i och runt dom gör hela regionen unik i världen. Det är en bra sammansättning som anmält sig och de får mycket gemensamt i grupperna att prata om, menade Martin Servin.

Under temadagen om framtidens kranar deltog bland annat Martin Servin, UMIT, Derny Häggström, Oryx Simulations, och Ida Bodén, Sweco.

Under dagen om framtidens kranar deltog bland annat Martin Servin, UMIT, Derny Häggström, Oryx Simulations, och Ida Bodén, Sweco.

 

Deltagare under temadagen om framtidens kranar

Deltagarna under temadagen om framtidens kranar var både forskare och representanter från företag.

Simulatorer

Ett av företagen som fanns på plats var Oryx Simulations som utvecklar simulatorer, bland annat för krantillverkare. Deras simulatorer har också allt mer en plats inom den forskning och utveckling som krantillverkare bedriver.

– Den här dagen är ett jättefint initiativ. Oryx tillhör ett världsunikt kluster här i regionen av företag och universitet som vi gärna är med i. Vi vill bidra till att utveckla klustret och tillhanda de virtuella realtidslösningar som efterfrågas, berättade Clarence Jacobsson, vd för Oryx.

Från Luleå tekniska universitet och Processit Innovations deltog Ulf Andersson.

– Vår workshop gick bra. Jag håller verkligen med om vikten av att universitet och näringsliv blandas upp. Samverkan mellan industrin och akademin behöver uppmuntras med en överlappning som fungerar för båda, sade Ulf Andersson.

Workshop om framtidens kranar

Under dagen fick deltagarna i sex olika grupper diskutera olika förutsättningar för framtidens kranar i olika miljöer. En variant på NABC-modellen, en metod som ofta används för att ge startup-företag fördjupad insikt i deras affärsverksamhet, användes flitigt under samtalen. NABC står för kundens behov (need), vilka lösningar som företaget har (approach), fördelar för kunden (benefits) och kunskap om vad andra aktörer gör (competition) skulle besvaras. Den fjärde delen var dock utbytt mot samarbete (cooperation) mer än konkurrens.

Kranar bör ses som en robot

– Tre tydliga trender framträdde när vi summerade dagen, berättade Martin Servin. Stora mängder sensordata, maskin-maskin-samverkan och öppna analys- och beräkningsplattformar som möjliggör gränsöverskridande samarbete. Det är tydligt att kranar bör ses som en robot snarare än en mekanisk konstruktion.

Temadagen riktade sig till ingenjörer, forskare och beslutsfattare med intresse för hur modern beräkningsvetenskap och den industriella digitaliseringen förändrar vårt sätt att utforma, tillverka, analysera och styra så kallade cyberfysikaliska system som återfinns i gruva, marina och skogliga miljöer och till de framtida it-infrastrukturer som maskinerna kommer att utgöra en del av.