Magnus Wahlberg, Emma Wahlberg och Kalle Forsman.
Magnus Wahlberg, Emma Wahlberg och Kalle Forsman, vill se drönare i skogsindustrin. Nu tävlar de i Venture Cup Nord med sin idé för att inventera virkesförråd.

Framtidens skogsindustri tar hjälp av drönare

Drönare som fotograferar virkeshögar kan göra lagerinventering hos sågverk mer effektiv. Idén ger startup-företaget Lumberscan en plats i Venture Cups regionfinal den 18 maj.

Med inspiration från gruv- och byggbranschen fick Kalle Forsman idén om att modernisera och effektivisera lagerinventering inom skogsindustrin. Idag sker lagerinventeringen till stor del manuellt, men det är en arbetsmetod som är bristfällig och ger osäkert resultat. Vilket ofta innebär stora kostnader för lagerhållaren.

Lumberscans lösning går ut på att med hjälp av drönare fotografera virkesplan efter en förutbestämd rutt. Utifrån digitala bilder kan sedan 3D-modeller skapas vilka används för att beräkna volymen av hela virkesvältan. Med denna metod minskar felskattningen avsevärt, från tio procent till två procent, något som kan spara enorma pengar för bland annat sågverk.

Redo för ny teknik
– Hela idén bygger på timing och vår möjlighet att sy ihop olika utvecklingsområden för att leverera värden till kund, branschen är nu på riktigt redo för ny teknik, säger Kalle Forsman som är hjärnan bakom idén.

Tillsammans med Emma Walhberg och Magnus Walhberg arbetar han nu för att få ut Lumberscan på marknaden.

Ett första steg är regionfinalen i Venture Cup Nord 18 maj dit Lumberscan tagit sig som ett av tolv företag.