Veronica Augustsson

Framtidsyrket finns inom it

Vill du ha ett jobb om fem år, utbilda dig till datavetare. Men en framtid som systemvetare har också en ljus prognos för år 2018. Det konstaterar Saco i rapporten Framtidsutsikter.

It-yrken som datavetare och systemvetare hamnar i topp när akademikerorganisationen Saco släpper sin rapport
Framtidsutsikter
om arbetsmarknaden år 2018.

”Datavetares kompetens är mycket efterfrågad”, konstaterar Saco i rapporten och betonar att det år 2018 kommer att vara liten konkurrens om jobben. Datavetare är ett av de yrken som har godaste framtidsutsikter, menar rapporten.

Systemvetare efterfrågas

Men en god efterfrågan gäller också för systemvetare. ”Nyexaminerade får snabbt kvalificerat fast arbete”, konstaterar rapporten, och noterar samtidigt att hela 40 procent av de som tog examen 2011/2012 fick ett jobb innan studierna avslutats.

Snabb teknikutveckling gör att systemvetarna är eftertraktade och möjligheterna att få jobb år 2018 bedöms också vara mycket goda.

Beteendevetare med it-inriktning

Vad gäller Beteendevetare konstaterar rapporten att det finns ett överskott idag och att så också kommer att vara fallet år 2018. Dock ska sägas att i den prognosen har inte Saco delat upp beteendevetarna i de olika branschområden som ryms inom yrket. Beteendevetare med inriktning mot it-miljöer kan ha en ljusare framtidsutsikt än andra grupper eftersom Saco i övrigt lyfter fram it-relaterade yrken som områden med mycket positiv framtidsutveckling. Vid Umeå universitet finns exempelvis Beteendevetenskapliga programmet med inriktning mot it-miljöer men beteendevetare med sådan utbildning har inte kommenterats i rapporten.

Med det sagt kan överlag konstateras att Saco ger tummen upp för yrken som har it-koppling.

Text och foto: Mikael Hansson


Text av: Mikael Hansson

Publicerad: 27 november, 2013Dela artikel:

Text av:

Publicerad:

Facebook

Mikael Hansson

27 november, 2013