Cartesia GIS

Frukostmöte med Atea lockar studenter

En baguett, juice och kaffe som start på dagen och frukostmöte med it-företaget Atea. Arbetsmarknadsmässan Uniaden bjuder in till träffar mellan företag och studenter på Umeå universitet.

Det är några dagar kvar till
Uniaden, årets stora arbetsmarknadsmässa för studenterna, men redan nu värmer Uniaden upp med frukostmöten och lunchföreläsningar. En mängd företag har bokat in sig för att träffa studenter och berätta om sin verksamhet. Atea är ett av dem och finns med på ett frukostmöte för att möta studenterna.

In i hörsal B på Umeå universitet strömmar ett fyrtiotal studenter strax före klocka 8 på morgonen. En baguett, juice och kaffe får alla innan Per Stoltz och Roland Henriksson från Atea presenterar sig och sitt företag.

Digital samverkan

Ämnet denna tidiga morgon är samverkan genom digital plattformar inom företag. Mejl, telefoni, chatt, videosamtal, intranät och sociala medier – när kommunikationsvägarna inom ett företag blir allt fler ökar behovet av en gemensam lösning för att underlätta för medarbetarna.
Det har gjort att marknaden för digitala samarbetsverktyg blomstrar. Inom branschen kallas det ofta för unified communications, ett område som Atea gärna satsar på och nu får knappt en timme på sig att berätta mer om för studenterna.

– Inom företag vill medarbetarna kunna samarbeta, dela information och dokument på ett enkelt sätt. Ofta oberoende av plats eller enheter som dator, telefon och surfplatta, förklarar Per Stoltz för studenterna.

– Arbetet är inte en plats utan något som du utför. Platsen är av underordnad betydelse. Unified communications sänker resekostnader, ger möjlighet att arbeta mer effektivt och skapar mindre stress, fortsätter Per Stoltz.

Per Stoltz och Roland Henriksson hinner också komma in på hur sociala medier är på väg att bli en allt viktigare kommunikationsväg inom företag, inte minst när dagens studenter nu kommer ut bland företagen med sina vanor av att kommunicera via sociala medier. 

En knapp timme går fort, snart är frukosten uppäten medan Per och Roland från Atea hinner ge en kort inblick i ett av Ateas många områden.

Text och foto: Mikael Hansson