Full koll på Umeås snabba bredband

UmeNet ger Umeåborna västvärldens snabbaste bredband och bär stolt titeln Årets operatör efter Telekomgalan i Stockholm 2013. Det är fakta som lockar generaldirektör Göran Marby från Post- och Telestyrelsen, PTS, att besök staden.

– Vi är glada över att han har valt att komma till oss. Vi är stolta i Umeå och har mycket bra att visa upp. Det många städer strävar efter att åstadkomma har vi redan genomfört, säger Mats Berggren.

Syftet med besöket, som skedde i fredags 15 mars, är att öka Post- och Telestyrelsens förståelse för den betydelse bredbandet har för samhällsutvecklingen, framför allt i glesbygd. Det är också viktigt att visa att aktörerna på marknaden behöver engagemang även från offentliga parter för att bibehålla utvecklingen.

– Det krävs statliga eller europeiska bidragsmedel för att dra fiber till de platser som saknar det i dag. Annars hamnar vi i en situation där vi får ett utanförskap, och verksamheter och individer måste flytta för att kunna fortsätta utvecklas. Det är ett scenario vi inte vill se, säger Mats Berggren.

Under Göran Marbys besök i Umeå presenterade Mats Berggren UmeNets stadsnätsverksamhet.

– Vi vill visa att öppna stadsnät ger en sund konkurrens som gynnar slutkunden och att det enbart är med stadsnätens öppna strukturer som vi kommer kunna bära ut framtida samhällstjänster på ett effektivt sätt, säger Mats Berggren.

Foto: Johan Gunséus.


Text av: Mikael Hansson

Publicerad: 18 mars, 2013Dela artikel:

Text av:

Publicerad:

Facebook

Mikael Hansson

18 mars, 2013