Fullsatt IT-konferens med fokus på den digitala resan och AI

När Umeå IT-konferens anordnas för 11:e gången var det som alltid fullt hus. Temat var digitala resan och föreläsarna bjöd på en mix av insikter.

– Vi alla påverkas av digitaliseringen och den omvandling som sker. Artificiell Intelligens (AI), självkörande bilar, Internet of things, Fake news, möjlighet att analysera stora datamängder. Allt detta utmanar oss och är något att förhålla sig till, säger Jan Olofsson från Dataföreningen i Umeå som arrangerar IT-konferensen.

Två av årets huvudtalare var Mats Brandt från Tieto och Conny Björnehall från Sogeti. Mats Brandt är chef för offentlig sektor hos Tieto och poängterade i sitt föredrag hur den digitala revolutionen gör att kunderna tar till sig nya preferenser snabbare och snabbare. Detta ställer krav på företag och myndigheter att arbeta på nya och snabbare sätt. Han poängterade att jobba med outsourcing på rätt sätt ger stora fördelar för de flesta organisationer. Men fel hanterat så kan det i värsta fall bli som den uppmärksammande skandalen med Transportstyrelsen tidigare i år.

Conny Björnehall fokuserade på hur ett företag kan komma igång med den digitala resan. Han tryckte på att transformeringen handlar om att använda digitala hjälpmedel för att utveckla sitt företag. Verktyg som AI kan rätt utnyttjat underlätta för oss människor och göra det vi inte vill. Men samtidigt är det viktigt att systemen hela tiden lär sig själva, så de på egen hand skapar ett större värde för kunderna.

Maskininläring, en del av AI och Big Data

Den tredje huvudföreläsaren var Johanna Björklund från Codemill, som nyligen utsågs till Årets unga stjärnskott av EY Entrepreneur of the year. Hon är verksam som både forskare vid Umeå universitet och inom bolagen Codemill och Smart Video.

En kombination att vi nu har maskiner som klarar av väldigt komplexa beräkningar tillsammans med den allt större mängden data och bättre algoritmer kan skapa riktigt smarta system. Inom både AI och Big Data är maskininläring en viktig beståndsdel, men det finns många fler användningsområden.

Johanna visade på konkreta och enkla exempel på praktisk tillämpning av maskininläring såsom analys av vilken författare som har skrivit en bok under pseudonym eller om en filmrecension är positiv eller negativ. Både exemplen bygger på analys av de ord som används.

Men användningsområdet är så mycket större. Smarta maskiner inom sjukvården kan till exempel hjälpa läkare att behandla cancerpatienter och berätta hur de har kommit fram till sin slutsats.

Stor bredd

Förutom de tre huvudtalarna erbjöds ett flertal fördjupningar i mindre seminarier med tre olika inriktningar.

Robert Winter från Elastisys berättade om hur AI helt och hållet ändrar hur infrastruktur och cloud computing kommer fungera i framtiden.

– I slutändan är det själva slutkunden som ska få en upplevelse som är riktigt bra. I framtiden kommer vi se hur automatiserade system själva optimerar driften och prestandan så att kunderna får den upplevelse de förtjänar. Genom AI och maskininlärning får man system som både ser till att lära sig själva men också driftar sig själva, säger Robert Winter.

Andra fördjupningar handlade om hur LoRa-näten kan bli framtidens tjänsteplattformar, hur den globala e-handeln håller på att bli smartare och billigare samt hur Fortlax från Luleå genom oförtrutet arbete fick BMW att placera sin IT-miljö hos dem.

Nätverksbyggandet viktigt

Men konferensen handlar inte enbart om föreläsningar och kunskapsinhämtning. Att träffas, utbyta erfarenheter och skapa ny kontakter är minst lika viktigt. En mässa anordnas i direkt anslutning med ett tiotal regionala och lokala utställare som presenterade sina verksamheter.

Efter konferensen bjöds deltagarna in till ett mingel och nätverksbyggande hos Codemill, för att knyta ihop säcken efter en fullspäckad dag.