Karriärdag Umeå universitet
Karriärdagen på Umeå universitet lockar studenter att knyta kontakt med företag för att hitta examensarbeten. På bilden syns Teknikhuset, Sogeti, Intinor och Tieto i samtal med studenterna.

Gamla SYSteam blir nya EVRY

It-företaget SYSteam tar ner skylten, men man stänger inte butiken. Företaget finns kvar fast numera under namnet EVRY och Umeåkontorets chef Tony Cox utlovar en rejäl satsning inför framtiden.

– Vi är idag 25 medarbetare här i Umeå, men siktar på att vara 40 år 2013. Det innebär att vi nästan fördubblar antalet medarbetare på tre år, säger Tony Cox, som gått från att vara chef för SYSteam i Umeå till att nu bli chef för
EVRY i Umeå.

Bildandet av det nya bolaget EVRY innebär att företaget får mycket större muskler, menar Cox.  Efter en fusion mellan SYSteam och de två it-bolagen EDB och ErgoGroup ingår närmare 10 000 medarbetare i det nya stora nordiska bolaget. 

– EVRY är idag Nordens näst största it-tjänsteföretag och det fjärde största i Sverige, menar Tony Cox och han betonar att Umeåkontoret nu kommer att bli ännu starkare då man kan hämta kunskap från det gemensamma bolaget i hela Norden.

Fast samtidigt som Tony Cox nöjd ser fram mot att företaget EVRY kommer att växa i Umeå så tittar han sig lite fundersamt runt om i lokalerna. Hur alla ska rymmas är en fråga som han och det nya bolaget kommer att få brottas med. Men i sammanhanget är det kanske mest en angenäm utmaning.

Umeå en framskjuten position

Men samtidigt som Umeå kan hämta kunskap från resten av bolaget kommer man också att kunna bidra med kunskap. Redan har Umeå fått en framskjuten position inom det nya företaget EVRY eftersom man bidragit med nödvändig teknisk expertis när en intern telekommunikationstjänst byggd på Microsofts Lync satts upp för de  10 000 medarbetarna.

SYSteam i Umeå köpte hösten 2011 bolaget Vembitera med produkttjänsten Programhimlen vilket innebar att man bland annat fick in kraftfull teknisk kompetens kring Lync som telekom-erbjudande. När nu det nya bolaget skulle sammanföra närmare 10 000 medarbetare valdes just Lync som telekom-lösning vilket gav Umeåkontoret en stark ställning redan från början, menar Cox.

Tre bolag gick samman

Bakom förvandlingen av SYSteam till det nya företaget EVRY ligger en fusion som skedde hösten 2010. Då slogs de tre it-bolagen SYSteam, EDB och ErgoGroup samman och det långa namnet EDB ErgoGroup SYSteam föddes. Men namnet lanserades aldrig officiellt, det var enbart tänkt som en tillfällig övergång i väntan på födelsen av det nya varumärket som lanserades den gångna helgen med en jättegala i Oslo där Fredrik & Filip, Veronica Maggio och Europe uppträdde inför över 6 000 av det nya bolagets medarbetare.

– Det nya namnet är framtaget för att underbygga vår strategi om en stark nordisk tillväxt och skall fungera oberoende av i vilket land det används. Det markerar att vi är ett bolag med gemensamma mål och ambitioner. Vår lokala förankring är en av våra viktigaste tillgångar. Vår svenska verksamhet som riktar sig mot små och medelstora företag kommer fortsättningsvis att agera under namnet EVRYOne, berättar Tony Cox.

Efter fusionen hösten 2010 har det nya bolaget under det senaste året arbetat med intern förankring och skapandet av en gemensam kultur som grund.

– Nu startar arbetet med att förankra det hos våra kunder, något jag tror kommer gå minst lika bra som vårt interna arbete, säger Tony Cox.

Hög stämning i Olso när EVRY lanserades inför medarbetarna

Text och foto: Mikael Hansson