SpaceTime är med på vägen mot ett mer hållbart samhälle. Från vänster Gunnar Granberg, Ingrid Westman och Anders Broberg.
SpaceTime är med på vägen mot ett mer hållbart samhälle. Från vänster Gunnar Granberg, Ingrid Westman och Anders Broberg.

Går mot bilfritt med SpaceTime

Färre bilar i Göteborg är målet när boenden erbjuds samåkning. SpaceTime från Umeå ska utveckla och drifta nya tjänsten.

Nu ska bostadsområden i Göteborg ta ett samlat grepp med kollektivtrafik, lånecyklar, bilpool, hyrbil, taxi, samåkning för att minska behovet av egen bil.

Att hyra, dela eller låna fordon istället för att själv äga dem blir inte bara billigare, det är dessutom bra för miljön. Målet är att minimera behovet av egen bil och uppmuntra till mer hållbara transportalternativ samt samåkning och delning av andra resurser.

Umeåföretaget SpaceTime går in som partner i den digitala plattformen EC2B (easy to be), som ses som Sveriges första kombinerade mobilitetstjänst till bostadsfastigheter. Piloten kommer att starta i höst i området Guldheden, Göteborg, där de nyinflyttade erbjudas ett nytt sätt att resa som en del av sitt boende.

– Vi ser fram mot att utveckla EC2B-tjänsten i nära samarbete med SpaceTime. Med utgångspunkt i den redan befintliga reseplattformen hos SpaceTime kan vi utveckla en digital tjänst som ger transport som tjänst anpassad för boende och verksamma i nya fastigheter, säger EC2B:s vd Björn Wendle.

Dela transporter

Delningsekonomin växer inom många delar av samhället. Detta gäller även transportområdet. Alla vill ha tillgång till rörlighet, men idag måste det inte betyda att äga en egen bil. Sju av tio städer i Sverige har dessutom mål om att minska biltrafiken, och kan därför allt oftare minska på parkeringsnormen för nya bostäder, och verksamheter, om fastighetsägaren erbjuder till exempel bilpool i hyran. Att bygga p-platser är ofta dyrt, så här finns stor besparingspotential för fastighetsägaren.

Tjänsten är ett samarbete mellan EC2B Mobility, SmartResenär och SpaceTime. SpaceTime är ett bolag som fått stöd av inkubatorn Uminova Innovation.