Umeå utbildade
Studenterna vid Umeå universitet komer i framtiden att kunna möta en professor i digital humaniora.

Genombrott för vård på distans

I mer än 15 år har Västerbottens läns landsting använt och förfinat metoder inom e-hälsa och telemedicin. Ett antal exempel på detta visades på Grand Hotel i Stockholm under Västerbottensdagarna.

Trots långa avstånd i länet, en åldrande befolkning och brist på specialister vill Västerbottens läns landsting erbjuda en jämlik vård av hög kvalitet. Med specialiserad vård och rehabilitering på distans sparas många besök och långa resor.

Exemplen på genombrottet för vård på distans är många och ett stort antal av föredragen om e-hälsa i Västerbotten finns nu tillgängliga i
inspelade filmer med forskare och medicinskt utbildade
i Västerbotten.

I Västerbotten används för närvarande omkring 150 videokonferenssystem och 500 webbkameror mer eller mindre dagligen till bland annat undersökning, ronder, rehabilitering eller specialistkontakt.

Det handlar om hur man med en fjärrstyrd robot kan undersöka hjärtsvikt eller bråck på kroppspulsådern. Det handlar om konsultationer kring ultraljud mot sjukhus i regionen eller mot barnhjärtkirurgin i Göteborg.

Det handlar om avancerad språkträning för afatiker i glesbygdsbyar. Personer som inte orkar de långa resorna till logopeden och som då riskerar att bli utan den förbättring som kan ske. Eller om hjälp mot stamning i länsdelar där det inte finns några logopeder att tillgå.

Det handlar om åtgärder för den som tvingats till handkirurgiska ingrepp, och där kvalificerad rehabilitering krävs för att återställa rörelsefunktion och aktivitetsförmåga.

Det handlar också om specialiststöd vid smärtrehabilitering och palliativ vård. Och om mobila check-up-väskor, där patienten enkelt och regelbundet själv kollar sina värden.


Text av: Mikael Hansson

Publicerad: 31 januari, 2012Dela artikel:

Text av:

Publicerad:

Facebook

Mikael Hansson

31 januari, 2012