Tobias Eklund.
Tobias Eklund, Hello Future, finns med på Almedalen och berättar om den guide till digital transformation som företaget ger ut.

Ger ut en guide för digital transformation

Lämpligt till Almedalsveckan ger Hello Future från Skellefteå ut en guide för hur organisationer kan hantera digital transformation.

Alla organisationer måste vara beredda på ständig förändring. Det gäller för såväl det traditionella storbolaget som för rörmokaren med bara ett par anställda. Ingen kommer undan. Den som blundar står inför risken att se hela sin affärsverksamhet gå omkull.

En modell för digital transformation
Utmaningarna som den digitala transformationen ställer företag och organisationer inför är stora. Men det finns hjälp att få. Skellefteåföretaget Hello Future har tagit fram en modell att arbeta utifrån. I skriften En liten guide till digital transformation i praktiken ger Hello Future en inblick i det praktiska arbete som modellen bygger på.

I guiden betonas att det inte finns några tydliga kartor för framtiden. Allt står i förändring och just därför är det viktigt att ta ut en kompassriktning, en vision om åt vilket håll som organisationen ska röra sig mot.

Rensa bort affärer
En viktig grundsten är att rensa bort affärsverksamhet som inte kommer att ge intäkter i framtiden och behålla de affärsmöjligheter som kan överleva.

En ledningsfråga
För att klara av denna förändring måste digital transformation bli en fråga för ledningen i företag och organisationer.

– Digital transformation är en ledningsfråga. Det handlar om nya arbetssätt. Nya affärskulturer. Att testa nya saker för att se hur verksamheten kan utvecklas, förklarar Tobias Eklund.

Ett arbete i ständig förändring
Det innebär en nödvändighet av att arbeta utforskande med organisationens utveckling.

– Det här är ett arbete i ständig förändring. Det finns inget slutgiltigt svar utan mer om vad som går att göra just nu i praktiken, säger Tobias Eklund.

En motor för transformation
Vad det handlar om är att bygga en motor som driver organisationen fram genom den digitala transformationen. Helt enkelt att ställa in kompassnålen och ta ut riktningen för transformationsresan.

– Det här är något som påverkar alla. Det handlar inte om it, det handlar inte om teknik. Det handlar om att vi alla håller på att förändra våra beteenden. Och därmed förändras våra förväntningar, menar Tobias Eklund.

Alla påverkas
Han tar rörmokaren som exempel.

– Vilka förväntningar har jag som privatperson när jag ska beställa ett jobb hos en rörmokare? Hur kan jag få tag på rörmokaren? Hur hittar jag företaget på nätet? Kan jag boka där? Finns det kalenderkopplingar?

– Det finns mängder av saker som en rörmokare kan göra för att möta mina förväntningar, säger Tobias Eklund och slår än en gång fast att ingen kommer undan den digitala transformationen.

En möjlighet, inte hot
Med en guide till digital transformation i praktiken vill Hello Future visa på att den förändring som hela samhället står inför inte behöver ses som ett hot.

– Vi måste välja att se det som en möjlighet. Men det blir till ett hot om man inte gör något praktiskt, säger Tobias Eklund.