Google Glass
Forskningsledare Eva Mårell-Olsson tillsammans med skoleleverna Elvira Paulsson, 13 år, och Axel Lindwall, 15 år.

Google Glass prövas av skolelever i Umeå

Umeåeleverna Elvira Paulsson, 13 år, och Axel Lindwall, 15 år, kan vara några av de första eleverna i världen som fått chans att prova de digitala glasögonen Google Glass.

När Elvira Paulsson, 13 år, och Axel Lindwall, 15 år, fick prova Google Glass i forskningsprojektet #tagga2014 var deras uppgift att lösa utmaningar som placerats ut vid vissa platser längst med Rådhusesplanaden i Umeå.

Projektet leds av Eva Mårell-Olsson, Umeå universitet, en av få personer bosatta i Sverige som valts ut för att testa förhandsexemplar av Google Glass. Dessa glasögon kan både filma omgivningen och projicera information i användarens synfält för att på så sätt förstärka verkligheten.

Syftet med forskningsprojektet är både att utforska hur Google Glass kan användas som stöd i lärsituationer och att erbjuda studenter vid universitetet möjlighet att utveckla verktyg och pedagogiska aktiviteter för Google Glass.

Under promenaden skickades utmaningar och problem till glasögonen när eleverna närmade sig ett specifikt område. Genom att lösa dessa utmaningar fick eleverna ledtrådar till nästa plats där en ny utmaning eller ledtråd presenterades.

– Inom projektet utforskar vi hur man kan använda Google Glass i en specifik lärsituation där lärprocessen utformas som en typ av skattjakt eller ”spelifiering”, säger Eva Mårell-Olsson.

Studenterna som utvecklat tekniken för skattjakten kommer från civilingenjörsprogrammet i interaktion och design medan studenter vid teknisk fysik och industriell ekonomi har skapat utmaningarna som Elvira och Axel fick lösa. Till sin hjälp har de haft tekniskt sakkunniga och mentorer från de tre lokala företagen
Algoryx,
Dohi Sweden
och
CGI, som alla utvecklar it-applikationer.