GPSTimber
GPSTimber är ett beslutstöd och hjälper för truckföraren att hålla koll på var timret är och vart det ska samt säkerställer timmerhanteringen.

GPSTimber håller koll på timmerlassen

GPSTimber är ett beslutstöd som hjälper truckföraren att hålla koll på var timret är och vart det ska. Nu växer intresset ute i Europa för systemet.

GPSTimber är
Datapolarnas
och
Cartesias
gemensamma system för effektivare logistik på timmerplanen. Systemet bygger på GPS-teknik och håller med hjälp av kommunikation mellan central och truckar reda på vad som finns lagrat var, var fordonen befinner sig och vilka aktiveter som utförs.

GPSTimber har under senaste åren rönt stort intresse bland inhemska och nordiska sågverk och nu ökar intresset även från övriga Europa.

GPSTimber utvecklas av DataPolarna i Skellefteå, medan Cartesia i Lycksele sköter marknadsföringen. Lennart Landström, försäljningsansvarig för GPSTimber, förklarar mer om exportframgångarna:

– Vi sålde redan 2008 vårt första system till ett av Stora Ensos största sågverk, Ybbs i Österrike. De har mycket goda erfarenheter av GPSTimber och där hoppas vi snart kunna sälja in systemet till ytterligare ett par sågverk.

Installation i Rumänien

Dessutom har man fått ett rumänskt sågverk som kund för GPSTimber.

– Den tidigare ägaren av Stora Ensos sågverk i Österrike har numera byggt upp ett stort sågverk i Rumänien. De har valt att samarbeta med oss och valt GPSTimber även till detta sågverk. Köpet blev klart i juni och ska vara i full drift i november. Här finns det ytterligare två sågverk som är på gång att tas i drift och där har vi goda förhoppningar om ytterligare leveranser.

Lennart Landström förklarar också att man fått dessa sågverk som kunder i hård konkurrens med ett antal stora konkurrenter och han menar att detta kommer att vara en viktig inkörsport till fler europeiska sågverk.

– Det känns onekligen spännande och kul att vi får framgångar även utanför vårt lands gränser, och främst handlar det om att vi varit med på Ligna-mässan ett antal år, knutit kontakter och presenterat fördelarna med GPSTimber. Nu börjar vi skörda frukterna av detta, förklarar en mycket nöjd Lennart Landström.

Pappersbruk visar intresse

Det är inte bara sågverken i Sverige, Norge, Österrike och Rumänien som visar intresse för GPSTimber.

– Det som är minst lika trevligt att berätta är att vi nu fått vår första kund bland pappersbruken. Det handlar om Stora Ensos pappersbruk i Skutskär som blev först ut att köpa GPSTimber. Jag tror att bakom detta ligger att man inom Stora Enso-koncernen har mycket positiva erfarenheter av våra installationer inom deras sågverk både här hemma men även på utlandsmarknaderna, säger Lennart Landström.