Susanne Lindström, projektledare för North Sweden Cleantech, ser fram mot stor internationell konferens om grön energi och cleantech i Skellefteå 2019.
Susanne Lindström, projektledare för North Sweden Cleantech, ser fram mot stor internationell konferens om grön energi och cleantech i Skellefteå 2019.

Grön energi starkt i norra Sverige

Satsningen North Sweden Cleantech visar på hur grön teknik och ren energi allt mer blivit ett styrkeområde för norra Sverige.

Nästa sommar står Skellefteå värd för en internationell konferens inom cleantech och grön energi. Det är begrepp som dyker upp allt oftare i samband med att hållbar industri, tillväxt och framtid nämns. Men vad är cleantech och varför pratar alla om det? Jo, därför att det kan vara lösningen för dagens miljöproblem. Och där har Skellefteå en viktig roll att spela.

– Enkelt uttryckt är cleantech allt som handlar om grön teknik, ren energi och hållbara lösningar samt att miljörelevansen ska vara den drivande kraften när man gör affärer, säger Susanne Lindström.

Hon är projektledare för North Sweden Cleantech, en innovations- och exportplattform som arbetar med att profilera Västerbotten och Örnsköldsvik som en kraft att räkna med när det gäller att utveckla produkter, tjänster och forskning kopplat till cleantech. Idag är cirka 80 bolag i regionen länkade till plattformen som hjälper företagen att öka omvärldens intresse för dem.

North Sweden Cleantech är en plattform som har stöd och projektledning inom Uminova Innovation.

Världsledande forskning

Det finns gott om goda exempel på grön energi i regionen där bolag som Martinsons, Skellefteå Kraft, Node Pole, Eco-Oil, Northvolt Envigas och SpaceTime är några som ligger i framkant inom sina respektive branschers hållbarhetsarbete.

– Den här regionen är världsledande när det kommer till forskning inom biobaserade material. Allt man kan göra av olja kan man göra av trä, säger Susanne Lindström och räknar upp allt från kläder till flygbränsle.

Med den insikten är det enkelt att förstå vilken betydelse biomaterial kan få i samhällets omställning från fossilberoende. Och det är vad det går ut på – att på ett lönsamt sätt göra världen mer hållbar och skapa bättre alternativ till konventionella metoder. Därför kan även ett gruvbolag som Boliden klassas som ett cleantech-företag. Utöver bolagets omtalade förmåga att återvinna elektronikskrot arbetar Boliden mycket med att förbättra miljöarbetet i alla sina processer. Men cleantech kan också handla om digitala lösningar – till exempel en app som gör det enklare att samåka.

Se filmen nedan om North Sweden Cleantech

Starka argument

Enligt Susanne Lindström finns mycket som talar för att den rena energi och de gröna lösningar som genereras i norra Sverige kan göra stor skillnad i arbetet mot dagens klimatproblem. Argumenten finns med en högutbildad befolkning, fyra universitet i regionen, toppranking inom innovation och världsledande när det kommer till metallåtervinning, för att nämna några saker.

Även platsen i sig är en enorm tillgång med ett överskott på förnybar energi från vatten-, sol- och vindkraft. I en global jämförelse är den dessutom väldigt billig.

– Det är nog ganska få av oss som tänker på vilken påverkan det har på miljön när vi hänger på Facebook, Amazon, Youtube och liknande, men förbrukningen av energi bland dessa jättar är enorm och ingenting tyder på att den kommer att minska. Snarare tvärtom. Bekymret är att datahallarna ofta ligger på platser där de drivs av el från kol, säger Susanne Lindström som tror att företagen tvingas tänka om när konsumenterna inser detta.

Och då riktas blickarna mot norra Sverige. Facebook har redan en gigantisk datahall i Luleå och företaget Node Pole jobbar intensivt för fler etableringar av det slaget.

Blygsamheten är ett hinder

Men det finns också utmaningar. Norra Sverige är glesbefolkat och syns ganska lite i ett såväl globalt som nationellt perspektiv. Det gör det svårare att attrahera investerare och att säkra kompetensförsörjningen. Dessutom är vi inte världsledande i att framhäva våra styrkor.

– Vi är bra på mycket, men vi är ganska blygsamma och måste bli bättre på att sticka ut hakan. Där har Skellefteå varit ett undantag. Skellefteå har inte skämts och det visade sig tydligt under kampen om Northvolts etablering. En viktig faktor där var också att man gjorde det tillsammans med andra aktörer i regionen och hade Skellefteåborna med sig. Samarbetet är nyckeln, säger Susanne Lindström.

En stark global aktör

Vilket för oss tillbaka till den internationella konferens som planeras att äga rum i Skellefteå i juni 2019. Just nu går den under arbetsnamnet Future Industries Meet Up 2018 – Energy Edition. Den kommer att fokusera på energi, bioekonomi och smarta städer.

– Det blir en viktig insats för att på allvar positionera regionen globalt som en stark aktör när det kommer till att utveckla hållbara lösningar för framtiden. Vi har så mycket kunskap och innovationskraft och alla ska veta det, säger Susanne Lindström.