Susanne W Lindström, North Sweden Cleantech.
Susanne W Lindström, North Sweden Cleantech.

Grön energi växer i norra Sverige

Norra Sverige är en föregångare inom miljöteknik och förnybar energi, menar Susanne Lindström, North Sweden Cleantech, i Ny teknik.

Norra Sverige har lyckats särskilt väl i bygga samarbeten kring etableringar som satsar på förnybar energi. Det menar Susanne Lindström, projektledare för North Sweden Cleantech, i en artikel i tidningen Ny teknik.

”Norra Sverige kan ses som en föregångare på området. Här har samarbeten mellan akademi, företag och organisationer bidragit till att den gröna industrin tagit stora kliv, något som resten av landet kan dra nytta av”, menar Susanne Lindström.

Grön tillväxt

Grön klimatsmart teknik driver tillväxt, menar Susanne Lindström och konstaterar att det i norra Sverige finns förnybar energi som globalt sett är billig, naturlig kyla, skogsråvara och stora ytor för anläggningar av olika slag.

”I kombination med högutbildad befolkning, närheten till flera högprofilerade universitet och kompetens inom innovation och materialåtervinning har regionen dragit till sig intresse från hela världen”, fortsätter hon och nämner etableringar som Facebooks datacenter och Northvolts kommande batterifabrik.

Vad gäller Northvolt så bidrog North Sweden Cleantech, som samlar företag inom cleantechbranschen i norra Sverige, med marknadsföring och så kallade technical visits på plats i Skellefteå.

Läs hela artikeln i Ny teknik: Miljöteknikens framtid finns i norra Sverige.

Om North Sweden Cleantech

North Sweden Cleantech är en regional innovations- och exportplattform för grön teknik, ren energi och hållbara lösningar från Västerbotten och Örnsköldsvik.

Läs mer

North Sweden Cleantech projektleds av Uminova Innovation och Kompetensspridning i Umeå. Plattformen är grundad av Skellefteå kommun, Umeå kommun och Örnsköldsviks kommun, Västerbottens läns landsting, Region Västerbotten, Bostaden, Vakin, Umeå Energi, Skellefteå Kraft, Processum, Umeå Kommunföretag, Arctic Business Incubator och Uminova Innovation.

 

Stäng