Grönt ljus i New York för Fältcom

Umeåföretaget Fältcom kopplar upp trafikljus i New York, prestigefyllt avtal undertecknat.

Fältcom har skrivit avtal för att koppla upp 475 trafikljus i New York för ett bättre och säkrare trafikflöde i korsningarna. Avtalet är en första fas för att så småningom kunna koppla upp över 13 000 trafikljus i New York.

Avtalet har Fältcom undertecknat med New York City Department of Transportation. Fältcom är sedan början av detta år ett av Telia Companys dotterbolag. Telia Company förvärvade Fältcom, som är en ledande aktör inom internet of things och den kraftigt växande marknaden för uppkopplad kollektivtrafik, i februari 2017.

– Affären stärker vår position och ambition att bli en ledande global leverantör inom smarta städer och smart kollektivtrafik. Det är också en bra grund för ytterligare expansion inom området för smarta städer och smart transport och logistik, säger Tobias Andersson, Global försäljningsdirektör på Fältcom.

Detta är Fältcoms tredje projekt tillsammans med NYCDOT som ifjol valde MIIPS-plattformen för att inleda ett program för uppkoppling av bussar och trafikskyltar så att resenärerna kan få reseinformation i realtid (RTPI) vid New Yorks 16 000 busshållplatser och via mobilappar.

– Vi strävar efter att Fältcom ska bli ’preferred platform’ för smart kollektivtrafik inom New York City. Projektet öppnar givetvis även upp för affärer med andra trafikmyndigheter i hela Nordamerika, säger Tobias Andersson.