Hacka kod blir sommarjobb för skolelever

Hacka kod och lära sig javascript blir sommarjobb för 25 gymnasieelever i Umeå. Förhoppningen är att några av dem kommer att vilja läsa IT vid Umeå universitet i framtiden.

– Vi vill att ungdomarna ska upptäcka vad det innebär att jobba med IT och att det finns jobb inom branschen, säger Åsa Fällman, näringslivsutvecklare vid Umeå kommun.

Det är fjärde året i rad som gymnasieungdomar i Umeå har möjlighet att sommarjobba med IT-projekt. Som arrangör står Umeå kommun tillsammans med
nätverket Make IT
där IT-företagen Tieto, Sogeti, Cinnober, Knowit, Acino, Spacetime, Paradox, Codemill och CGI samt ITS vid Umeå universitet ingår.

Årets kull av sommarjobbare, 25 ungdomar som är 17 år, kommer att hålla till i Tietos lokaler som också är värd för skoleleverna och håller i det praktiska.

– Vi har bokat in inspirationsföreläsningar med andra företag och kommer att göra studiebesök så att ungdomarna får se hur det ser ut på en IT-arbetsplats, berättar Anton Rytterstedt, projektledare från Tieto.

Studenter lär ut programmering

Universitetsstudenterna Freja Wieslander, som läser en civilingenjörsutbildning i interaktion och design, och Adam Dahlgren, teknisk datavetenskap, har en viktig uppgift under de tre sommarveckorna som handledare för gymnasieeleverna.

De kommer att hjälpa skoleleverna med allt det praktiska kring att lära sig programmering och de kommer att finnas till hands för att berätta om vad det innebär att gå på någon av universitets IT-utbildningar.

– Jag tror det kan vara bra att få höra det direkt från oss, då blir det konkret om vad vi gör på våra utbildningar, säger Adam Dahlgren.

– De ska få göra en webbsida som handlar om Umeå och de får jobba med javascript, berättar Freja Wieslander.

– Det är en häftig känsla att börja med en tom fil, skriva en rad kod och sedan en till och se att det blir något direkt. Jag tror det kan bli riktigt inspirerande, säger Freja Wieslander.

Svårt locka flickor

Det råder brist på kvinnor inom IT-branschen och det är något som nätverket MakeIT gärna vill förändra. Men trots intentionen att locka fler flickor att välja IT så visar det sig vara svårt att få dem att välja sommarjobb med IT. Av de 25 eleverna som deltar i sommar är alla utom en pojkar.

– Men förra sommaren hade vi sommarläger tillsammans med KFUM och då lyckades vi fylla ett av lägren med nästan bara flickor, säger Åsa Fällman, som trots allt inte gett upp om att få med fler flickor i framtiden i de olika projekten som nätverket MakeIT genomför.

– På min utbildning är vi faktiskt ungefär lika många tjejer som killar, säger Freja Wieslander om Civilingenjörsprogrammet i interaktion och design.

Årets kull av gymnasieelever kommer att sommarjobba från 15 juni till 5 juli.

Text och foto: Mikael Hansson