Umeå Hackerspace
Följande valdes in i styrelsen för Umeå Hackerspace: Petter Ericson, ordförande, samt Eric Frankel, Frank Drotz och Benjamin Eriksson.

Hackers i Umeå organiserar sig

Umeås informella nätverk av hackers och personer som gillar problemlösning kopplat till datorer och teknik har styrt upp sin gemenskap och bildat föreningen Umeå Hackerspace.

Petter Ericson är ny ordförande för Umeå Hackerspace och InfoTech Umeå bad honom berätta om den nya föreningen.

Varför bildar ni en förening?

Petter Ericson: Det finns flera anledningar, men den största är för att kunna ha en gemensam röst, och en juridisk person som kan ha ekonomi, tillgångar, sluta avtal etc.

Kan man organisera hackers? Ska inte de vara fria och obundna?

Petter Ericson: Föreningen är tänkt att verka för ökad nyfikenhet och kunskap generellt i samhället. Vad som egentligen händer i lokalen behöver inte på något sätt ha någon koppling till föreningen, förutom att det har något att göra med det syftet. Så föreningen fungerar mest som ännu en del "infrastruktur" för att underlätta mer ekonomiskt och organisatoriskt krävande projekt.

Vidare är föreningen helt och hållet politiskt obunden, så så länge man är nyfiken och vill lära sig mer om hur någon teknologi fungerar är man mer än välkommen att titta förbi på någon av våra öppna kvällar.

Vad gäller hackers så finns det alla sorter. Alla som på något sätt löser problem på ett snyggt sätt eller använder system på alternativa sätt kan kallas för hackers. Lösningarna kan vara allt från en grundligt genomförd perfekt design till en knappt fungerande McGyver-lösning, så länge de fungerar och löser ett problem.

Innebär den nya föreningen att ni utvidgar er verksamhet?

Petter Ericson: Mja, vi utvidgar verksamheten, i och med det så hjälper det att ha ekonomi, organisationsnummer osv, men även utan en formell förening så skulle verksamheten utvidgas, vi skulle göra mer saker och så vidare.

Kort sagt, den nya föreningen kommer i samband med att vi kontinuerligt utvidgar verksamheten, men det finns inget egentligen kausalt samband däremellan.

Har ni många medlemmar?

Petter Ericson: På det konstituerande mötet var det 11 deltagande och vi räknar med att få ett antal fler medlemmar inom kort som inte kunde dyka upp på mötet.

Medlemmar i styrelsen
Följande valdes in i styrelsen för Umeå Hackerspace: Petter Ericson, ordförande, samt
Benjamin Eriksson, Frank Drotz och Eric Frankel.

Foto: Mikael Nordfeldth, bilden är licensierad Creative Commons by-sa (Attribution + Share-Alike)


Text av: Mikael Hansson

Publicerad: 20 januari, 2011Dela artikel:

Text av:

Publicerad:

Facebook

Mikael Hansson

20 januari, 2011