Hackers som tror på kaos

De är hackers, de vill ha ett fritt internet och menar att allas rätt till kommunikation är en viktig grundsten för att bygga en bättre värld.

Mellan jul och nyår deltog Mikael Nordfeldth och Petter Ericson från Umeå Hackerspace på världens största hackerkonferens,
Chaos Communication Congress
i Berlin. Tillsammans med över 3000 andra hackers och it-aktivister från hela världen möttes de för föreläsningar och workshops kring it-säkerhet och datorsystem vid denna konferens som under de 27 år den arrangerats skapat rubriker vid flera tillfällen. Bland annat var det vid denna konferens som Julian Assange 2007 presenterade det första embryot till Wikileaks.

Kaos och kommunikation

Att konferensen i sin titel kopplar samman orden kaos och kommunikation är fyndigt för en hacker, menar Mikael och Petter. För kaos leder till skapande, inte till något som bryter ner, och de vill själva vara med och skapa ett bättre samhälle. Det ligger nära till hands att dra paralleller just till Wikileaks och de hemliga dokument som organisationen läckt ut den senaste tiden. Det är dokument som med sitt innehåll skapat kaos, men det är också ett kaos som enligt många hackers kommer att leda till ett öppnare och mer demokratiskt samhälle. 

Mottot för konferensen var ”We come in peace”, lite humoristiskt och med anspelning till aliens som kommer på besök och kanske lite missförstådda helst av allt vill fred. På konferensens startsida syns också en bild på en dörr som öppnats på glänt och släpper in ljus, en signal om att här kommer de som vill förändra och skapa nytt.

Kaos är kreativt

– Kaoskommunikation ligger till grund för den världsåskådning som många av deltagarna har, förklarar Mikael Nordfeldth.

– Ja, kaos är kreativt, säger Petter Ericson, och förklarar att en viktig del i en hackers liv är att dela upp och bryta ner system för att förstå hur de fungerar. Först när man testat sig fram, prövat lägga in en ny kodrad, sett vilka buggar den ger för att utifrån det hitta lösningar till ett förbättrat system, kan man veta hur systemen skulle kunna byggas annorlunda.

– Jag är utbildad programmerare och hacking är ett bra verktyg för att förstå hur system fungerar, säger Petter Ericson.

Han har pluggat teknisk datavetenskap vid Umeå universitet under de senaste åren och inom kort kommer han att börja arbeta som programmerare för ett av Umeås många it-företag. Mikael Nordfeldth är mer självlärd och har utöver filosofikurser vid universitetet lärt sig det mesta om datorsystem och hacking på egen hand och i samarbete med andra hackers.

Vill förstå systemen

– Jag vill försöka förstå systemen för att kunna modifiera dem och få saker att fungera på ett bättre sätt. Och när vi väl förstått hur olika system fungerar sprider vi det vidare, säger Mikael Nordfeldth.

På konferensen i Berlin mötte Mikael Nordfeldth och Petter Ericson många it-aktivister och hackers från hela världen. På konferensen hann de vara med om såväl tekniska föreläsningar kring nya plattformar för internet som mer samhällsinriktade sessioner. För det handlar inte bara om att skriva programkod för dessa hackers. Minst lika viktigt är det politiska engagemanget och viljan att bygga ett demokratiskt samhälle.

Folket ska styra

— Folket ska styra, inte styras, säger Mikael, och menar att man därför måste vara uppmärksam på när olika system i samhället motarbetar rätten till frihet och oberoende. Han nämner Kina, Tunisien och Iran, men betonar också oron inför den övervakning och kontroll i västvärldens länder som han menar växer allt mer.

För det finns stor anledning att vara orolig inför en utveckling mot allt fler övervakningssystem och personkontroll över nätet, menar de båda. Därför vill de kämpa för allas fria rätt till kommunikation, liksom till yttrandefrihet och åsiktsfrihet.

— Men vi håller också på för att det är kul, skrattar Mikael Nordfeldth och ler mot Petter över bordet. Att vara hackers är något som de uppenbarligen verkligen gillar.


Text av: Mikael Hansson

Publicerad: 13 januari, 2011Dela artikel:

Text av:

Publicerad:

Facebook

Mikael Hansson

13 januari, 2011