Charlotta Ungerth och Jörgen Winqvist
Charlotta Ungerth, CIO för Atea, och Jörgen Winqvist, platschef för Atea i Umeå, inledde Ateas IT-arena i Umeå.

Hållbar och etisk upphandling viktig it-fråga

Hur rena är gruvorna där metaller till din smarta mobil bryts? Hur är arbetsmiljön på fabriken där mobilen sätts ihop? Tuffa frågor som Atea vill gå till botten med för en hållbar it.

När Ateas IT-arena landar i Umeå är hållbar IT, etisk upphandling, IT-avdelningens roll och omvärldsbevakning några av de stora frågorna som tas upp.

Till nya konferenslokalen P5 i Väven i Umeå har en mängd kunder till Atea kommit för att ta del av nya produkter och tjänster som Atea levererar tillsammans med sina partners och leverantörer. Schemat är späckat under dagen med allt från huvudtalarnas presentationer till träffar med teknikleverantörer och runda bords-samtal då deltagarna får möjlighet att utbyta erfarenheter med varandra.

Men dagen börjar med ett allvarligt och angeläget ämne. Jörgen Winqvist, platschef i Umeå, inleder med en presentation av Ateas arbete med hållbar it och etisk upphandling.

– Det kan vara upp till 400 leverantör som bidrar till sammansättningen av en enda smartphone, säger Jörgen Winqvist och pekar på både det svåra och det nödvändiga i att granska leverantörsleden ur ett hållbart och etiskt perspektiv.

Miljöansvariga

Det märks tydligt att Jörgen Winqvist brinner för frågorna och han berättar med stolthet att Atea anställt fyra miljöansvariga för att bevaka området och driva på frågan inom Atea. Under hela året bjuder Atea samtidigt in till olika arrangemang med allt från fotoutställningar till en halvdag om etisk upphandling den 24 november i Stockholm.

Jörgen Winqvist lyfter flera exempel på områden som påverkar också svenska företag. Det kan handla om produktion av mobiler i Kina eller gruvbrytning och utvinning av mineraler i Kongo till mobiltelefoner.

– Vi kallar det konfliktmineraler eftersom krig och maktspel ofta följer med utvinning.

Jörgen Winqvist nämner tantal som bidrar till elektrisk laddning i mobilerna. Wolfram som används för vibreringsfunktionen i smartphones och tenn för lödningar i alla kretsar. Behovet av dessa ämnen är mycket stort i elektroniska komponenter och ger därför värdefull ekonomisk makt till den som äger mineralbrytningen.

Hållbar it

– Nu bjuder vi in till ett antal mötesplatser i Sverige kring alla dessa frågor. Hållbar it och etisk upphandling är årets viktigaste fråga, slår Jörgen Winqvist fast.

En annan stor fråga under Ateas IT-arena är spaning på teknik och nya trender. Ett stort antal partners och leverantörer finns på plats för att berätta om allt från molnhantering, säkerhet och lagerkostnad till mobilitet och samarbete oavsett plats och enhet.

Ytterligare en fråga som tas upp handlar om hur it-avdelningen och verksamheten inom en organisation måste hitta sina roller när det gäller att hantera den digitala världen.

It-avdelningen tar ledning

Charlotta Ungerth, CIO på Atea, är en av dagens första huvudtalare och hennes budskap är klart och tydligt. Om varje verksamhet i en organisation tar fram sina egna lösningar riskerar slutresultatet att bli alltför spretigt och ohanterbart.

– Digitaliseringen måste ledas av it-avdelningarna för att få en gemensam infrastruktur och tjänsteplattform för digitalisering, säger Charlotta Ungerth. 

Under sin presentation visar hon en bild på det komplicerade bygge som ett motorvägnät med påfarter, avfarter, broar och viadukter är. Vid sådana stora byggen måste en samordning ske, det går inte att olika aktörer bygger broarna var för sig med lösningar som inte passar de andra. Det samma måste gälla för digitalisering och it-infrastruktur, menar Ungerth.

Kliva fram

– Det är dags för it-avdelningen att kliva fram. Ingen kan it så bra som en it-avdelning. Den ska bygga den digitala tjänsteplattformen och erbjuda den till alla verksamheter på ett likadant sätt.

– Vad ska då verksamheten göra? De ska förstå sin målgrupp och veta exakt hur den målgruppen beter sig i olika lägen. Men de ska inte bygga it-infrastrukturen för att leverera tjänsterna, konstaterar Charlotta Ungerth.

Atea IT-arena
Deltagarna på Ateas IT-arena kommer från många olika företag, organisationer och myndigheter.

 

Atea IT-arena
Många blå jackor är det när Ateas IT-arena öppnar. Den blå landslagsjackan har blivit ett signum för Atea. 

 

Text och foto: Mikael Hansson