Roboten Yumi på mässan Nolia.
Ingen fara för att någon ska råka illa ut när roboten Yumi visas upp på mässan Nolia för allmänheten.

Här möter barnen framtidens robot

Roboten Yumi kommer med framtiden till mässan Nolia. Både barn och vuxna fascineras av robotens precision.

Framtiden är redan här. Det kan besökarna på Nolia i Umeå, en av Sveriges största mässor, konstatera när de i en monter på nära håll får följa hur roboten Yumi arbetar. Det går med en hiskelig fart när roboten med sina båda armar griper tag i muttrar, för dem samman och skruvar ihop dem.

Det är ABB som tagit roboten Yumi till Nolia för att visa allmänheten vad som väntar i framtiden.

– Vi är här på Nolia för att visa vad vi jobbar med och avdramatisera robotik. Många har redan en gräsklipparrobot och vi tror att vi också kommer att få se sådana här robotar i arbetslivet, säger Johan Granström, produktchef hos ABB.

Det som är unikt med Yumi är, enligt Johan Granström, att den så säkert kan samarbete med människor. I montern på Nolia finns inga skyddsbarriärer eller burar runt den, vilket gör att också barnen kan stå alldeles intill den.

– Att det står barn här är inget säkerhetsproblem. Roboten är byggd för att kunna jobba nära människor, berättar Johan Granström.


Roboten Yumi har två armar och ledade handleder för att snabbt kunna jobba med precision och finmotorik.

Robotens mörkgrå delar är vadderade så att ingen ska komma till skada. Dessutom sitter det sensorer i armarna och kamera i handen som gör att roboten omedelbart stannar om det finns risk för en kollision.

– Det är just för att skydda människan och tillåta oss att jobba nära, förklarar Johan Granström.

Johan Granström menar att robotar som Yumi ska kunna ta sig an farliga och monotona jobb.

– Så får vi människor ägna oss åt annat värdeskapande och utvecklande. Namnet Yumi står för ”you and me”. Det handlar om samverkan och jobba tillsammans. Människa och robot, sida vid sida, säger Johan Granström.


Johan Granström, produktchef ABB i Umeå, visar upp roboten Yumi för intresserade på mässan Nolia.

På mässan visade ABB även upp system för att ladda elfordon, bland annat en eldriven crossmotorcykel, samt smarta system för fastighetsskötsel.