Idéer som kan bli till företag

Sex nya idéer till innovationer har tagits fram under Mötesplats Lycksele. Förhoppningen är att de ska kunna bli till bärande företag.

Under tre dagar i samband med
Mötesplats Lycksele
har ett 60-tal deltagare i åldrarna 22 till 75 år från näringsliv, akademi och föreningsliv tagit fram sex innovationer som löser problem eller ett behov inom Cirkulär Ekonomi, Smarta Samhällen, Social inkludering och Digital hälsa.

Att ta en idé vidare och utveckla det till ett bärande företag kan låta enkelt men det finns många utmaningar på vägen. Det vet Nils-Olof Forsgren, VD för inkubatorn Uminova Innovation, som i många år arbetat med så kallade startup-företag. Under Mötesplats Lycksele har Nils-Olof Forsgren varit en av flera som gett återkoppling till deltagarna när de vridit och vänt på sina idéer för att få dem till bärande produkter och tjänster.

När en idé antas till Uminova Innovations Startup-program får idéskaparna arbeta intensivt under sex månader för att se om idén håller för en etablering av ett företag. Den tid som grupperna haft på sig under Mötesplats Lycksele har i jämförelse varit mycket kort. Tre dagar har grupperna haft på sig vilket självfallet är något helt annat än vad ett startup-program i en inkubator kan erbjuda. Men ändå finns det mycket erfarenhet från Uminova innovations arbete som Nils-Olof Forsgren har kunnat föra vidare till grupperna.

Krävs hårt jobb

– För att en idé ska bli till ett hållbart företag krävs hårt jobb. Du måste ha en champion som vill driva idén och du måste bygga ett team som rymmer olika kompetenser, säger Nils-Olof Forsgren.

– För några krävs också en finansiering, även om alla inte behöver det, några kan få kundintäkter fort.

– Men det som är det viktiga är att inse att allt tar tid. För det är en massa saker du måste ta reda på om dina kunder. Du frågar dem, sedan går du hem och gör om, går ut och testar, går hem och gör om igen, och så ut och testa. Det är det som är tidskrävande men också det viktiga, förklarar Nils-Olof Forsgren.

Vinnare i Utvecklingsverkstäderna 2015

Step – säker egen provtagning steg för steg i självprovtagningsrum inom sjukvården.

Matchin – en webbaserad plattform med fokus på att matcha ihop föreningar med nyanlända unga och deras intressen.

Resursbörsen – ett forum och handelsplats där regionens företagare kan hyra, dela och låna resurser av varandra, där de betalar för en funktion snarare än fysiska produkter, och även identifierar om den enes avfall kan bli en annans resurs och råvara.

Prissumma för fortsatt utveckling

Vinnarna får 30 000 kronor vardera från Almi och Norrlandsfonden som ska användas till tekniköversikt och nyhetsgranskning.

I höst återsamlas vinnarna i Företagsverkstaden, även kallad ”efterbrännkammare” och introducera dem för investeringsorganisationer i syfte att ta nästa steg mot bolagisering och kommersialisering.

Förra årets vinnare var Movemate-din träningskompis on demand, Gear your fear- hjälper människor som lider av social fobi att bemästra dem med virtuell teknik samt Real Stories- morgondagens samskapande journalistik.

Fakta om Mötesplats Lycksele:
Mötesplats Lycksele 3-4 juni 2015 med kompetensforum, utvecklingsverkstäder och prisutdelningar arrangeras av Region Västerbotten i samarbete med Företagarna i Västerbotten, Västerbottens läns landsting och Västerbottens Handelskammare. Huvudpartner till eventet är Swedbank, Dohi, Almi, Lycksele kommun, Skellefteå Kraft, Umeå Energi, Uminova Innovation, Ume.net, Tillväxtverket och Vinnova. Årets tema är Det gränslösa mötet.

Text: Mikael Hansson, Foto: Patrick Trägårdh