Kalle Jegers
Kalle Jegers från Hello Future.

Hello Future vinner stort tjänstedesignuppdrag

Umeå kommun gör en satsning på tjänstedesign för att modernisera sina tjänster. Nu står det klart att Skellefteåbyrån Hello Future får uppdraget.

Grunden i tjänstedesign handlar om att alltid sätta kundens behov i centrum. Det innebär att man i ett utvecklingsprojekt från allra första stund försöker förstå slutkundens perspektiv, för att på så vis skapa tjänster som möter verkliga behov och är utformade utifrån befintliga beteenden. Det är något som i takt med den snabba digitaliseringen av samhället blir allt viktigare.

Hello Future, med huvudkontor i Skellefteå har under de senaste par åren vunnit allt mer mark även utanför Västerbotten och har mångårig erfarenhet av digital tjänstedesign, med uppdragsgivare såsom Tillväxtverket, Skövde kommun och Regionförbundet Sörmland.

Utbilda och coacha

Uppdraget från Umeå kommun innebär att utbilda och coacha medarbetare i tjänstedesignmetodik som ett led i att öka kunskap och förståelse för varför kundcentrerad utveckling är viktigt vid all verksamhetsutveckling och framtagning av digitala tjänster. Detta som en del av den modernisering av e-servicekonceptet som genomförs då stora behov finns av att effektivisera verksamheterna.

– Den digitala utvecklingen innebär nya förväntningar och beteenden från både medborgare och medarbetare. De investeringar vi gör måste ge effekt, och tjänstedesign är en metod att säkerställa att de tjänster vi tar fram både löser reella problem och också uppskattas av våra medborgare, menar Jenny Conradsson som är verksamhetsutvecklare på Umeå kommun.

Kalle Jegers är ansvarig för användarforskning och designmetodik på Hello Future och menar att de ser hur synen på tjänstedesign har mognat inom offentlig sektor under de senaste åren.

– För oss är digitalisering av offentlig verksamhet en enormt viktig del av den förändring vi vill hjälpa till att åstadkomma i samhället. Därför är det kul att se att förståelsen för tjänstedesign och den nytta det ger är hög idag, kommunerna har insett att att det behövs för att verkligen kunna lyckas leverera meningsfulla tjänster till medborgarna nu och i framtiden, säger Kalle Jegers.