Hitta inomhus med mobilen

Snart ska det bli möjligt att hitta till lokaler inomhus i universitetet med hjälp av mobilen på samma sätt som man redan idag kan göra utomhus.

Under en nyligen genomförd informationsdag tillsammans med Google, företaget Folia och Ålborgs universitet presenterades ett pilottest för inomhusnavigering på Umeå universitet.

Det är en ny spännande lösning som bygger vidare på den teknik som redan finns för utomhusnavigering kompletterad med positionering med stöd av sändare inomhus för det trådlösa datanätet.

– Först läser vi in husritningar som efter redigering sparas i kartdatabasen. Därefter skapar vi ett rutnät av mätpunkter på alla våningsplan och mäter in dessa med hjälp av en app som Ålborgs universitet tagit fram. Slutligen binds mätpunkterna ihop till färdvägar som kan följas på kartan. Upplösningen på mätningen planeras var  plus minus två meter.

– Vi har valt att använda oss av öppna gränssnitt där vem som helst ska kunna läsa in sig på hur man kan hämta ut information för att till exempel göra egna program och appar. Detta vill vi nu sprida till alla anställda och studenter, säger Arne Vedefors, projektledare och systemägare.

Ett pilottest kommer att starta under hösten i Samhällvetarhuset inklusive Universitetsbiblioteket. Målet är att testa hur enkelt det kan vara att orientera sig från en punkt där man befinner sig till ett mål som tex kan vara en lokal inomhus. Man vill också samarbeta med studenter så att de nya funktionerna även kommer med i framtida studentappar och därför ingår även projektet Ung & SMART i arbetet.

It-enheten vid Umeå universitet är beställare och systemägare av konceptet.

Text och foto: Mikael Hansson


Text av: Mikael Hansson

Publicerad: 29 maj, 2012Dela artikel:

Text av:

Publicerad:

Facebook

Mikael Hansson

29 maj, 2012