Dizparc finns med som digitaliseringscoacher när Västerbottens industriföretag ska höja sin digitala kompetens.
Dizparc finns med som digitaliseringscoacher när Västerbottens industriföretag ska höja sin digitala kompetens.

Hjälper företag höja sin digitala kompetens

Västerbottens industriföretag ska bli mer digitala. IT-företaget Dizparc finns med som digitaliseringscoacher när företagen lyfter sin digitala kompetens.

Dizparc kommer att bidra med kompetens som digitaliseringscoacher när Västerbottens industriföretag ska öka sin kunskap kring digitalisering. Projektet leds av Region Västerbotten under rubriken Digilyft Västerbotten 2.0.

Målet är att 30–50 industriföretag och industrinära tjänsteföretag skall erbjudas en fördjupad kartläggning av sin verksamhet och dess digitala möjligheter. Genom projektet ska företagen etablera en digitaliseringsvision och handlingsplan för hur de ska uppnå sin vision. Fokus kommer att vara på affärsmodeller, produktutveckling, tillverkning och eftermarknad.

– Vi är självklart mycket glada och stolta över att ha blivit utvalda som digitaliseringscoacher av Region Västerbotten. Vår ambition är att, med vår kompetens, bidra till ett ökat medvetande hos regionens företag kring de möjligheter som digitaliseringen ger. Genom de visioner och digitaliseringsplaner som vi arbetar fram tillsammans med företagen skall vi bidra till en positiv utveckling hos såväl de deltagande företagen som Västerbotten som helhet, säger Anna Nabb, Dizparc.