The Next Web
Robert Winter, Elastisys, och Mikael Wahlberg, Cantemo, är två av startup-företagen som är på plats på The Next Web. Till höger David Hjalmarsson från Business Sweden.

Hjälper företag internationalisera

Direkta möten med tunga teknikinvesterare. Det får 12 svenska startup-företag som åker med Business Sweden till konferensen The Next Web möjlighet till.

Konferensen The Next Web i Amstedam lockar 15 000 deltagare och 3 500 företag från hela världen. För startups från Sverige innebär det stora möjligheter att knyta kontakter med blivande kunder och partners.

Mitt i vimlet på The Next Web har Business Sweden öppnat Swedish Hotspot. 12 svenska startup-företag och Nasdaq First North har bjudits med för att i utställningsytan få möjlighet att träffa investerare och kunder.

– Ett sådant här forum som The Next Web samlar både investerare och potentiella kunder som stora telekombolag, elbolag, banker och försäkringsbolag. Det är företag som är svåra att tränga igenom om man ska göra det från Sverige eller via mejl. Nu är de aktörerna här på plats med en enda anledning, att faktiskt prata med intressanta bolag, förklarar David Hjalmarsson, Business Swedens ansvarige på plats.

Skriva avtal
David Hjalmarsson berättar att på mässor och konferenser som The Next Web finns det flera lyckade exempel där företag lyckats skriva avtal med stora internationella bolag som har flera miljoner användare.

– Att få in en sådan affär är ju naturligtvis otroligt värdefullt, fortsätter David Hjalmarsson.

Knyter kontakter
Två av företagen som följer med Business Sweden är Stockholmsbaserade Cantemo och Elastisys från Umeå.

– Det här är jättebra för att kunna knyta kontakter med andra svenska startups. Med Swedish Hotspot har vi en naturlig plats att gå till, säger Mikael Wahlberg, Cantemo.

– Hela upplägget genom Business Sweden var för oss också en anledning till att vi är här. Vi skulle inte ha varit här om inte Business Sweden ordnat detta, säger Mikael Wahlberg.

Möten med investerare
Robert Winter, vd för Elastisys, betonar också vikten av att ha en plats att utgå från.

– Det ger legitimitet att ha ett ställe att gå till, vi har också fått hjälp med kontakter, säger Robert Winter.

– Jag har också varit på många möten med investerare, det har varit fantastiskt bra, säger Robert Winter och radar upp namnen på ett flertal tunga techinvesterare.

– Vi har fått bra feedback på att det både är en bra kritisk massa investerare, men också hög kvalitet vilket är positivt, konstaterar David Hjalmarsson.

Going Global
David Hjalmarsson berättar också att Business Sweden nyligen startat projektet Going Global för att ge ytterligare en möjlighet för svenska bolag att internationalisera.

Going Global initiativet är del av en satsning från den svenska regeringen för att inkludera innovativa och tidigt internationaliserade företag vid export- och investeringsfrämjande aktiviteter. Som ett första steg lanserar Business Sweden nu LEAP Accelerator-programmet . Det är öppet för alla nya svenska snabbskalande bolag att söka till när man står i begrepp att göra en internationell expansion.

Going Global genomförs i nära samarbete med SISP (Swedish Incubators and Science Parks) och Vinnova, Tillväxtverket, Almi, näringslivet samt startups och entreprenörer.