Högt betyg till matematikforskning i Umeå

Excellent och av högsta strategiska relevans. Det mycket goda betyget får institutionen för datavetenskap och superdatorcentret HPC2N vid Umeå universitet i en utvärdering av matematikforskning i Sverige.

I den nyligen genomförda utvärderingen av svensk matematikforskning, finansierad av Vetenskapsrådet och Stiftelsen för Strategisk Forskning, SSF, har en internationell panel tittat på 123 projekt under åren 2002—2006.

Bland de institutioner som bedömdes fanns institutionen för datavetenskap vid Umeå universitet och dess avancerade forskning kring parallella beräkningar och numeriska metoder samt
superdatorcentret HPC2N. Den internationella panelen ger ett mycket gott betyg och menar att man i Umeå håller en excellent vetenskaplig kvalitet med högsta strategiska relevans.

‐ Sammantaget ger denna positiva utvärdering mycket bra bränsle för vår fortsatta forskning och utveckling inom teknisk-vetenskapliga och parallella beräkningar vid institutionen samt för den tillämpade forskningen vid HPC2N och UMIT, säger professor Bo Kågström vid institutionen för datavetenskap och HPC2N:s föreståndare.

Läs mer i utvärderingen
Evaluation of Swedish Research in Mathematics. 

HPC2N
är ett nationellt kompetenscentrum för teknisk-vetenskapliga och parallella beräkningar med tillämpningar som karaktäriseras av stora behov av olika högpresterande datorresurser. HPC2N är en  kraftfull resurs för svenska forskare inom en rad olika tillämpningar, som exempelvis rymdforskning, materialforskning, bioinformatik, teoretisk fysik och kemi, ingenjörsvetenskaper samt forskning inom parallella algoritmer, biblioteksprogramvara och mellanvara (middleware) för grid-infrastruktur. För mer information se

UMIT Research Lab
fokuserar på forskning och utveckling av teknik för simulering och optimering, framtidens beräknings- och distribuerade  IT-infrastruktur samt dess industriella tillämpningar och utmaningar.

Text: Mikael Hansson, Foto: Samuel Bengtson