Lawn Mower Kids samarbete mellan företag
Samarbetet kring nya spelet Lawn Mower Kids har varit mycket framgångsrikt. På bilden syns några av de inblandade, fr v Elias Warg, Nomin, Matti Larsson, Zordix, Emanuel Dohi, Dohi Sweden, och Mattias Holmgren, Morningdew Media.

Hollywood förebild för samarbete

Ett unikt samarbete inom datorspelsbranschen har genomförts i Umeå när fyra företag gått samman för att producera spelet Lawn Mower Kids för iPhone. Genom att inspireras av hur filmer produceras i Hollywood, där olika kompetenser förenas, har man myntat uttrycket ”smörgåsbordsmodellen”. En arbetsmodell som innebär att man tar gemensamt ansvar för produktionen och bidrar med sina respektive färdigheter.

Att ta fram ett nytt spel innebär ett risktagande, inte minst ekonomiskt, med utvecklingstider på ett halvår eller mer till en kostnad av upp mot en miljon kronor. För ett mindre företag kan det innebära att man inte vågar gå in i längre projekt om man inte hittar någon att samarbeta med. Men med stöd av smörgåsbordsmodellen har man i Umeå funnit att tillsammans är man starkare.

De fyra företag som ingått i produktionen av spelet Lawn Mower Kids har varit Dohi Sweden, Morningdew Media, Nomin och Zordix vilka tillsammans klarat av att producera och lansera det nya spelet för den internationella iPhone-marknaden.

– Det har varit en fantastisk styrka i att vara fyra bolag som samarbetat. Alla har verkligen gjort allt i sin makt för att få ut spelet på marknaden, säger Emanuel Dohi, vd för Dohi Sweden, ett av företagen som ingår i samarbetet, och som nu hoppas att spelet med sin retrokaraktär av 1950-tal ska locka många att ladda hem det.

Lawn Mower Kids är resultatet av ett nära samarbete mellan fyra företag. 

Att samarbetet kallas för smörgåsbordsmodellen förklarar Emanuel Dohi med att var och en bidragit med sina specialkunskaper och enskilda färdigheter.

– Vi har dukat bordet tillsammans. Men det har också ställt krav på att alla gått in i samarbetet med ödmjukhet och förståelse för de andra deltagarna. Nyckeln har varit att släppa på sin egen prestige, understryker Dohi.

Lärt av varandra

Under produktionen av spelet har Dohi Sweden, som haft stor erfarenhet av projektledning och programmering, fått axla det ansvaret medan övriga bidragit med grafik, ljudeffekter eller musik. Var och en har bjudit på sina kunskaper, samtidigt har man lärt av varandra och kunnat dra fördel av företagens olika styrkor.

Emanuel Dohi menar att Umeå är en perfekt stad för ett projekt som detta. Han nämner den kollektiva kulturen som finns i Umeå och att det blivit naturligt med samarbeten genom mötesplatser och branschorganisationer som Umeå Creative Industry Association, Film Arc, DINO, HUMlab, Uminova Innovation och InfoTech Umeå. Att universitetet dessutom har väldigt hög klass på sina IT-utbildningar har inneburit att det finns många vassa programmerare i staden. 

Gemensamt tagit ansvar 

– Det är en stad där det är nära till varandra och det gör att man snabbt kan hitta folk att samarbeta med. Majoriteten av spelbolagen i Norrland har dessutom sitt säte i Umeå, fortsätter Emanuel Dohi.

Resultatet har blivit över förväntan, menar Emanuel Dohi, och med smörgåsbordsmodellen har alla känt sig delaktiga och gemensamt tagit ansvar för att slutresultatet ska bli bra.

– Vi hoppas att vi kan inspirera fler att våga samarbeta på liknande sätt, avslutar Emanuel Dohi.

Text: Mikael Hansson