Patrik Svensson
Patrik Svensson, föreståndare för HUMlab och HUMlab-X, har tagit plats på det interaktiva golvet som ska bli en del av möjligheterna på nya HUMlab-X. Golvet är ännu inte färdigt utan kommer att invigas vid ett senare tillfälle.

HUMlab-X tar plats på Konstnärligt Campus

I och med helgens invigning av Konstnärligt Campus i Umeå öppnades också nya HUMlab-X som får en direkt koppling till de konstnärliga utbildningarna på det nya campusområdet vid älven.

Allt sedan
HUMlab
invigdes i januari 2000 har verksamheten fokuserat på mötet mellan humaniora och informationsteknologi. Med värdefullt stöd från såväl Umeå universitet som exempelvis Kempestiftelsen, Riksbankens jubileumsfond och Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse har ett flertal betydande projekt kunnat genomföras, avancerad teknik med exempelvis stora väggtäckande skärmar köpts in, samt gästföreläsare och ett stort antal inbjudna postdoc-forskare bjudits in.

Satsningen på humaniora och informationsteknik får nu en kraftig förstärkning i och med de nya lokalerna på Konstnärligt Campus.

Men det gamla HUMlab under universitetsbiblioteket och det nya HUMlab-X på Konstnärligt Campus ska inte konkurrera, understryker Patrik Svensson. De kompletterar varandra och ska ses om en och samma verksamhet, även om HUMlab nu finns på två ställen.

– Vi har sedan tidigare en mycket bra plats på stora campus, det är premium place så det handlar inte om att flytta verksamheten, förklarar Patrik Svensson.

Samma idé och värdegrund ligger i botten för HUMlabs två platser. Det experimentella är viktigt, det icke-hierarkiska likaså samt närheten till studenter. Redan i samband med bygget av HUMlab-X har Patrik Svensson kunnat konstatera att de studenter som finns på Konstnärligt Campus lätt hittar till de nya lokalerna som ligger nära studenternas restaurang.

Hur det nya HUMlab-X ska utformas är fortfarande öppet, och så ska det vara, menar Patrik Svensson. De som kommer till lokalen ska vara med och utforma dess verksamhet kring humaniora och informationsteknologi.