Oryx nyanställda
Oryx växer och anställer fler. Senaste tillskotten är Anders Hansson, Joakim Dahlberg och Nils Bäckman. Anders och Nils har varit studenter på teknisk datavetenskap medan Joakim kommer från teknisk fysik.

I simulator lär sig eleven snabbare

När Oryx simulatorer används för att utbilda maskinförare får man både en snabbare inlärning och en mer miljövänlig utbildning.

Umeåföretaget Oryx är världsledande leverantör av utbildningssimulatorer för tunga arbetsfordon. Genom ett nära samarbete med universitetsforskare och stora företag som ABB, Valmet och Volvo levererar man sina utbildningsplattformar till en allt mer växande världsmarknad.

Efterfrågan innebär att man måste anställa fler utvecklare. Enbart senaste veckan har man anställt tre studenter från civilingingenjörsprogrammen för teknisk datavetenskap och teknisk fysik.

Simulatorer för utbildning

Grunden för Oryx är att utifrån avancerad beräkningsteknik bygga simuleringar som kan användas i utbildning av kranförare i en hamn, maskinskötare i skogsavverkning  eller förare av tunga grävfordon.

I Sverige sker utbildningen av förare ofta på gymnasieskolor som köpt in en egen utbildningssimulator. I andra länder kan det vara stora utbildningsinstitut som tar hand om utbildningen. I stora hamnar har man exempelvis ofta egna skolor där man utbildar sin personal.

Johan Granström, Oryx 

Johan Granström, Oryx, menar att med utbildningssimulatorer kan man ge elever som ska bli maskinförare en säkrare utbildningsmiljö och en snabbare inlärning.

 

Stora pedagogiska vinster

De pedagogiska vinsterna med simulatorer är mycket stora, menar Johan Granström, Oryx.

– Varje år anordnas Maskinförar SM. Ett år ställde en tävlande upp som enbart utbildat sig i simulatorn. Han hade aldrig suttit i en riktig lastbilskran. Men han vann tävlingen ändå, och det säger en hel del om hur pedagogiskt bra simulatorn är, säger Johan Granström med ett skratt.

Johan Granström menar att inlärningskurvan i Oryx simulatorer också är mycket snabbare än om föraren ska utbildas endast i verklig miljö.

Säkrare utbildningsmiljö

– När man sätter sig i en riktig maskin och är helt grön finns en naturlig rädsla för att man ska tippa maskinen eller ha sönder någonting. Det gör att man blir försiktig. Men i simulatorn kan du koppla bort störmomenten och  fokusera på att lära dig manövrera fordonet. Det gör att du får en snabbare inlärningsprocess, hävdar Johan Granström.

– En annan viktig poäng är säkerheten. I simulatorn kan instruktören låta eleven utsättas för farliga och riskfyllda moment, sådana som man normalt inte kan eller vill utsätta sina elever för. I simulatorn kan man då få lära sig hantera sådana riskmoment. 

Han berättar också att TYA, ett samarbetsorgan mellan arbetsgivar- och arbetstagarorganisationer i transportsektorn, har förarprov där numera ett av de tre proven får genomföras i simulator. Så verklighetstrogen bedömmer man att miljön i simulatorerna är.

Oryx har inga egna pedagoger anställda men man har pilotkunder i form av skolor som är med och utvecklar och utvärderar produkterna. Dessutom får man ständigt feedback från förare som använder simuleringarna. Det här är återkopplingar som är mycket viktiga för att utveckla produkterna, understryker Johan Granström. 

Bättre miljö med simulatorer

Förutom de pedagogiska vinsterna har utbildningsimulatorern också miljömässiga vinster.

– Om du tar 40 timmar utbildning för alla elever i en årskurs på alla skolor som utbildar förare runt om i landet så får du många timmar då fordonen och maskinerna ska gå med dieselmotorerna igång, säger Johan Granström.

– De utsläpp som det ger kommer man helt ifrån med simulatorerna, fortsätter Johan Granström, innan han måste bryta upp för att ta hand om några hantverkare som håller på att bygga om i lokalerna.

– Vi växer hela tiden. Jag tror vi  bygger om och bygger ut för varje år, säger Johan Granström med ett leende.  

Volvo Construction visar upp simulator från Oryx på mässan Intermat i Paris, Frankrike. 

Stort intresse när Volvo Construction visar upp simulator från Oryx på mässan Intermat i Paris, Frankrike. Foto: Oryx Simulations.

Text och foto: Mikael Hansson