Måndag 27 november pepprade Ida Östensson publiken med konkreta tips på hur du kommer igång med jämlikhetsarbetet - och varför varje företagare har allt att vinna på att göra det.
Måndag 27 november pepprade Ida Östensson publiken med konkreta tips på hur du kommer igång med jämlikhetsarbetet - och varför varje företagare har allt att vinna på att göra det.

Ida Östensson: ”Jämlikt företagande är smart företagande”

Jämlikhetsexperten Ida Östensson från Make Equal hade ett tydligt budskap under eventet Heat up. Som företagare måste du arbeta med jämlikhetsfrågan för att förbli konkurrenskraftig och locka talanger. Och svårt behöver det inte vara.

Uminova Innovations kök var fullt till bredden när Ida Östensson, grundare av Make Equal, efter en god lunch berättade varför tiden då företagare, och arbetsgivare i största allmänhet, inte längre kommer undan med att arbeta med jämlikhetsfrågan som ett ont måste eller som något angeläget för bara vissa. Både kunder och medarbetare förväntar sig mer.

Make Equal är en stiftelse med lösningsfokuserade jämlikhetsexperter som jobbar för, och uppmanar till, praktiskt jämlikhetsarbete. Man kommer på och genomför innovativa samhällsförändrande idéer utan pekpinnar, med fokus på att fler ska vilja och kunna engagera sig. Målet är ett samhälle där alla slipper diskriminering och kan nå sin fulla potential.

Ida hade många konkreta tips på hur du kommer igång med ditt jämlikhetsarbete. Arbeta fram en värdegrund, och börja med en intern kartläggning. Fokusera inte på dem du som företagare och arbetsgivare inte når, utan försök att ringa in normen i din verksamhet.

– Diskutera frågor som hur representationen ser ut på olika nivåer. Vem pratar mest på mötena? Vem antecknar och tar undan kaffekopparna? Hur skämtar ni med varandra? Hur ser föräldraledighetsuttaget ut? Låt många vara med och spana.

Värdegrunden ska dokumenteras och vara tydlig, koncis och inte minst tillgänglig för alla medarbetare. Sätt upp den på toaletten eller skriv den på en vägg på arbetsplatsen, föreslog Ida. Hellre kort och koncis än sida på sida med nonsens. Ha en plan för hur innehållet i styrdokumentet ska följas upp, och försäkra att innehållet också praktiseras.

– Gör det, mer än skriv det, brukar jag säga.

5 anledningar till varför jämlikt företagande är smart

 • Effektivitet (heterogena arbetsgrupper är mer effektiva – i långa loppet)
 • Stabilitet (medarbetare stannar längre hos jämlika arbetsgivare)
 • Innovation (fler erfarenheter och perspektiv = fler och bättre idéer)
 • Räckvidd (riktar du dig bara till en grupp når du inte ut till alla du vill nå)
 • Schysst företag (du har bättre chanser att locka och behålla både talanger och kunder)

Idas tips inför värdegrundsarbetet

 • Jobba fram den tillsammans – förankring och perspektiv
 • Hitta metoder för att hålla den uppdaterad och levande
 • Våga var tydlig med vad ni menar (t.ex. definitioner)
 • Hellre kort och tydligt än 60 sidor nonsens
 • Gör den synlig och förståelig för alla
 • Diskutera internt hur ni hanterar om någon bryter

Make Equal söker samarbetspartners
Fram till sommaren pågår det Region Västerbotten-stödda projektet Make Equal Business som genomförs i samarbete med Punkt PR och Uminova Innovation. Det finns flera sätt att dra nytta av detta och samtidigt bidra till metodutvecklingen som projektet syftar till. Make Equal är intresserad av att höra om utmaningar och diskutera lösningar. Man testar gärna delar av metoden i din verksamhet, som t.ex. en workshop om värdegrundsarbete, schysst rekrytering eller arbete mot sexuella trakasserier. Man söker även ett par företag som vill vara med på hela resan; mäta upplevelser i den egna verksamheten, få utbildning, hjälp att sätta mål och planera åtgärder samt följa upp.

Projektet ger tillfälle att kostnadsfritt ta del av Make Equals framtida utbud av utbildningar och uppdrag. Kontakta niklas@makeequal.se för mer information.