Smartphone
Foto: iStockphoto/Akabei

Idéverkstad om medskapande journalistik

Nya digitala och mobila lösningar med nya affärsmodeller ska ge fart åt medskapande journalistik. Det är målet med en idéverkstad som hålls i HUMlab X i Umeå idag måndag 24 mars.

Journalister, publicister, konstnärer, utvecklare, studenter och seniorer samlas måndag 24 mars i anslutning till den stora journalistkonferensen Gräv 2014 i Umeå för att utveckla framtidens medborgardrivna journalistik.

– När världen förändras, nationella medier famlar efter nya affärsmodeller och minskar sin bevakning av norra Sverige gäller det att ta saken i egna händer, säger Thomas Hartman, kommunikationschef vid Region Västerbotten, som är arrangör.

– Lokala mediers styrka är den nära kontakten med regionens marknad, dess läsare, tittare och lyssnare. Utmaningen är att vidareutveckla samspelet med medborgarna och marknaden till en ny medskapande journalistik med hjälp av nya digitala och mobila lösningar och skapa nya affärsmodeller. Det vill vi uppmuntra, säger Thomas Hartman.

Region Västerbotten har tagit fram en metodik för kontinuerligt, medborgardrivet utvecklingsarbete som kulminerar under 48 timmar av utvecklingsverkstäder under Mötesplats Lycksele i juni.

Fyra idéverkstäder ska genomföras under våren där den första är ”Morgondagens medskapande journalistik”, måndag 24 mars på Humlab X i anslutning till Gräv 2014.

Västerbotten har världens bästa bredband

En tydlig internationell trend är att morgondagens vinnare är innovativa regioner, med kreativa centrum, så kallade hubbar som attraherar människor, organisationer, idéer och företag. I Västerbotten finns världens bästa bredband i Europas sista vildmark, världens högst rankade designutbildning, tre universitet, spetsforskning, 33 000 studenter, stark industri och en digital bransch med en rad aktörer som redan jobbar på världsmarknaden.

– Vi vet att vi har den hård- och mjukvara som krävs. Nu vill vi skapa de absolut bästa förutsättningarna för idéer, talanger, innovationer och samarbeten att frodas. Processen kallar vi Innovationsloopen, säger Thomas Hartman.

Innovationsloopen är en gemensam ansträngning där alla samhällets parter är engagerade och medskapande – näringsliv, akademi, politiken, medborgarna och det civila samhället. Metodiken har bland annat presenterats i Dublin och i Bryssel, och har väckt stort intresse från EU och VINNOVA. Redan är ett tiotal regioner från bland annat England, Irland, Slovenien, Slovakien, Grekland intresserade av att delta i, bidra och lära av processen.

– Målet är att sätta utveckling och innovation i system. Välfärd kommer inte att hämtas ur fysisk produktion i framtiden, vi förbereder oss för nästa stora paradigmskifte, säger Thomas Hartman.

Fakta om mötesplats Lycksele och innovationsloopen:
Mötesplats Lycksele
arrangeras av Region Västerbotten i samarbete med Företagarna i Västerbotten. Västerbottens läns landsting och Västerbottens Handelskammare. Ett stort antal aktörer stödjer arbetet däribland Swedbank, Dohi Sweden, PwC, Almi, Innovationsslussen och Vinnova.