Interactive Institute
Kampanjen Framåt med Umeå universitet ska öka antalet samarbetsprojekt mellan universitetet och regionens näringsliv. Ett projekt som redan pågår handlar om att placera ut multitouch-skärmar på massafabriken SCA Obbola. Daniel Fällman och Ru Zarin, Interactive Institute, visar hur en av skärmarna kan fungera.

Industriell IT ett viktigt samarbetsområde

Industriell IT blir ett av sex viktiga områden som Umeå universitet lyfter fram i kampanjen Framåt med Umeå universitet. Syftet med kampanjen är att utveckla dialogen och samarbetet mellan universitetet och näringslivet.

– De statliga anslagen och bidragen från forskningsråden utgör vår huvudsakliga finansiering. Genom att öka den privata finansieringen av forskning vid Umeå universitet kan vi stärka vår konkurrenskraft och höja våra ambitioner ytterligare. Vi vill också betona den ömsesidiga nytta som samarbete med universitet ska leda till, säger Göran Sandberg.

Sex viktiga samarbetsområden

Förutom industriell IT lyfter Umeå universitet fram områden som Grön teknik, Medicin för patientnytta, Design, arkitektur och kultur, Samisk forskning samt Hållbar ekonomi.

Inom industriell IT pågår redan många samarbetsprojekt mellan universitetet och näringsliv. Ett är med Interactive Institute som placerar ut interaktiva skärmar på fabriken vid SCA Obbola, skärmar som genom att visualisera information om produktionen ska göra den mer tillgänglig för fler.

– Genom att ta fram vissa nyckelvärden kring produktionen och visualisera dem på skärmar ute på fabriken kan vi öka tillgängligheten till den data som finns i systemen, säger Daniel Fällman, studioföreståndare för Interactive Institute i Umeå.

De nya interaktiva skärmarna med multitouch-funktion kan uppdateras kontinuerligt och ge en dynamisk information om hur fabriken ”mår”, det vill säga vilken status som råder i produktionen ute på olika avdelningar. Projektet kommer att leda till en prototyp som ska kunna användas av industrier inom olika branscher. Förutom Interactive Institute och SCA Obbola deltar KnowIT och ABB Corporate Research i samarbetet.

Ny projekt kommer igång

Förhoppningen med kampanjen Framåt med Umeå universitet är att många olika samarbetsprojekt ska komma igång i och med att kampanjen vänder sig till näringsliv, organisationer, stiftelser och privatpersoner. Den är tänkt att pågå i fyra år och avslutas 2013.

Kampanjens ordförande är före detta universitetskansler professor Sigbrit Franke tillsammans med Eva Bonnier, bokförläggare, Chris Heister, landshövding, Göran Johnsson, f d metallordförande, Peter Kopelman, direktör, Daniel Sachs, verkställande direktör.