Inficure Bio
Dan Holmberg och Sofia Mayans på Inficure Bio.

Inficure Bio skriver avtal med globalt bioteknikföretag

Umeåföretaget Inficure Bio har skrivit under ett kontrakt för globalt samarbete med biotech-jätten CSL i Australien.

Inficure Bio, som är startupbolag knutet till Umeå Biotech Incubator, har utvecklat en ny musmodell, N-IF-modellen. Möss används som modellorganismer för att studera mänsklig biologi på grund av deras genetiska och fysiologiska likformighet. N-IF-möss är unika då de utvecklar patologisk fibros i stället för att det induceras, denna patologiska progress är därför mer naturlig och ger bättre och snabbare testresultat. Det är just dessa möss som CSL skall använda sig av.

– Samarbetet med CSL är oerhört viktigt för oss. De är världens femte största bioteknikföretag med en lång historia av framgångsrik forskning och innovation. Dom har ett enastående historia av att kommersialisera forskning, så detta partnerskap visar på kvaliteten och potentialen av den modell vi har utvecklat.  Potentiella partners frågor ofta vilka andra vi arbetar med, och att nu kunna säga att vi arbetar med CSL är något vi är väldigt stolta över, säger Sofia Mayans, vd på Inficure Bio.

CSL är ett ledande globalt bioteknikföretag med en dynamisk portfölj av livräddande läkemedel, inklusive de som behandlar hemofili och immunbrist samt vacciner för att förebygga influensa. I över 100 år har CSL drivits av sitt löfte att rädda liv med hjälp av den senaste tekniken. I dag erbjuder CSL – inklusive sina två företag CSL Behring och Seqirus – livräddande produkter till mer än 60 länder och sysselsätter 22 000 personer. Företagets kombination av kommersiell styrka, FoU-fokus och operativ excellens gör det möjligt att identifiera, utveckla och leverera innovationer så att patienterna kan leva livet till fullo.

Inficure Bio har tidigare utfört tester åt ett amerikanskt bolag från Boston, och nu har de alltså även samarbete med Australien. Kontakten med mellan Umeå och Australien har sina grunder i en forskargrupp på Umeå Universitet.