Samtal om innovation i Almedalen
I panelsamtalet om innovationer i Västerbotten ingick Anne Åberg, Verksamhetschef Akademi norr, Lena Gustafsson, rektor Umeå universitet, Johnny Högberg, VD Science City Skellefteå, samt Anna Pettersson, regionråd Region Västerbotten.

Innovationer ska driva Västerbotten

Fler innovationer behövs i Västerbotten, konstaterades under Region Västerbottens varumärkesseminarium i Almedalen. En av aktörerna som ska bidra till detta är nystartade Science City Skellefteå.

Årets tema för Region Västerbottens varumärkesseminarium i Almedalen var Innovationer i regionen. Ett stort antal aktörer från både länet och övriga Sverige samlades för att debattera hur nya innovationer ska kunna stärka länet i mötet mellan traditionell industri och kreativa näringar.

Anna Pettersson, regiondirektör, pekade på Region Västerbottens arbete med den så kallade
Innovationsloopen
som ett exempel på hur samverkan mellan en mängd aktörer kan leda till konkreta produkter och tjänster för att hitta lösningar på samhällsutmaningar.

– Vi vill bredda begreppet innovation och vi behöver samverkan mellan olika aktörer för att vi ska få en utveckling i samhället, konstaterade Anna Pettersson och räknade upp flera konkreta resultat som kommit fram genom Region Västerbottens arbete under de senaste åren med Innovationsloopen.

– Från det första året föddes en hälsoavatar. Från det andra året kom Movemate, en träningskompis, och från det här året har tre nya idéer tagits vidare som kan å vidare till att bli en ny produkt eller tjänst, sade Anna Pettersson.

Innovation en het fråga

En av deltagarna under seminariet är Johnny Högberg, VD för nystartade Science City Skellefteå.

– Innovationer är så hett, det mesta här på Almedalen handlar om innovationer och digitalisering, sammanfattar Johnny Högberg efter några dagar i Almedalen.

Uppgiften är att hjälpa näringsliv och organisationer i Skellefteå att utveckla idéer och bygga nätverk. Resultatet ska bli en starkare lokal innovationsmiljö. Men planerna är att utöver det lokala arbetet även vara regionalt aktiva och samverka med andra science parks i regionen som exempelvis Uminova Science Park i Umeå, men också internationellt.

Fylla luckor

– Vi är ett nytt bolag som vill hamna i centrum för innovationsarbete i Skellefteå för att jobba med samarbeten.

– Det finns lyckor och de ska vi fylla. En är att jobba med etablerade bolags innovationsutveckling, att det blir verkstad hos dem.

Lena Gustafsson, rektor för Umeå universitet, konstaterar liksom Johnny Högberg att digitalisering är en av de stora frågorna under Almedalsveckan.

– Digitalisering har blivit en stark del av innovation, menar Lena Gustafsson.

– Samverkan är inte bara ett ord. Vi måste få olika sammanhang att hänga ihop, inte bara människor utan även system, register och databaser. Vi måste få hela loopen att fungera, säger Lena Gustafsson.

Vara snabba

För att lyckas med innovationsarbete handlar det om att vara snabb på fötterna och ständigt hitta nya relationer, menar Johnny Högberg.

– Vi kan inte sätta upp tioårsplaner. Vi måste vara responsiva, kunna byta nätverk ofta där vi vågar lämna ifrån oss bitar till andra som kan få jobba vidare med dem, säger Johnny Högberg.

– Jag är hemvändare till Västerbotten och jag ser att något har hänt under åren jag varit borta. Man fått en kultur att jobba tillsammans, menar Johnny Högberg.

I panelsamtalet ingick förutom Johnny Högberg, VD Science City Skellefteå, Lena Gustafsson, rektor Umeå universitet, Johan Carstedt, huvudprojektledare Kungliga ingenjörsvetenskapsakademin, och Anne Åberg, Verksamhetschef Akademi norr.

Text och foto: Mikael Hansson