Spacetime
Så glada såg Spacetime ut 2010 då de gick vidare från regionfinalen. Från vänster Gunnar Granberg, Ingrid Westman och Anders Broberg.

Innovationsministern togs på pulsen av Umeåföretag

Kompetensbrist och alternativ till finansiering för växande bolag. Det är utmaningar som presenterades för innovationsministern Mikael Damberg, (S), när han besökte Umeå och träffade innovationsföretagen Dohi och Algoryx i onsdags.

Digitala innovationsbyrån
Dohi
har sedan starten 2009 vuxit i en rask takt till snart hundra medarbetare och öppnat flera kontor runt om i Sverige. De finns i dag förutom i Umeå även i Stockholm, Växjö, Sundsvall och med en liten närvaro i San Francisco. Men trots att de växer så det knakar och jobben trillar in i lika snabb takt så har de svårt att hitta rätt kompetens.

– Vi har ett stort rekryteringsbehov till våra kontor i såväl Stockholm som Umeå och försöker rekrytera både i Sverige och internationellt. I San Francisco är konkurrensen om rätt talang än hårdare och redan nyutexaminerade erbjuds belöningar i form av till exempel optioner. Hur går tankarna kring att förenkla reglerna runt personaloptioner och kan man även möjligen sänka arbetsgivaravgiften för start-ups för att våga anställa och rekrytera snabbare?, undrar Emanuel Dohi, vd för Dohi.

Kompetensbrist ger växtvärk

Mikael Damberg är väl medveten om att den kreativa sektorn har växtvärk på grund av kompetensbrist.

– Den kreativa sektorn upplever en hype. Utbildningar som universitet och högskolor håller en hög kvalitet och det måste de fortsätta med. Men det kan vara intressant att se på Yrkeshögskolans 2-åriga utbildningar för att få in mer talang och få ut fler i yrkeslivet snabbare. Det tar annars för lång tid med de femåriga civilingenjörsutbildningarna, säger Mikael Damberg.

Personaloptioner utreds

Regeringen har även tillsatt en utredning för att se över beskattningen av personaloptioner, vilket är ett incitamentsprogram för anställda i bolag. Det är ett vanligt belöningssystem internationellt. De riktar sig till anställda och uppdragstagare. Syftet kan vara att rekrytera, motivera och behålla medarbetare genom att uppmuntra till delägande i företaget. Personaloptionen är inget värdepapper utan optionen ger den anställde rätt att i framtiden få köpa aktier till ett i förväg bestämt pris eller i övrigt på förmånliga villkor.

– Utredningen av personaloptioner ska vara klar i mars. Ni är välkomna att bidra med era förslag men det kommer inte bli aktuellt med olika skattesatser. Migrationsverket behöver också ringa in den här frågan med att underlätta rekrytering av utländsk arbetskraft till IT-branschen. I dag är det alldeles för långa handläggningstider, säger Mikael Damberg.

Flera typer av finansiering

Liknande problem med rekrytering har även
Algoryx
som jobbar med fysisk realtidssimulering.

– Vi har en tät universitetskoppling och stor nytta av den forskning som sker. Studenter vid Umeå universitet är väldigt, väldigt duktiga och vi har rekryterat ett flertal av dem efter att de har gjort sitt examensjobb hos oss. Men vi behöver också personer med sälj-och domänkunskap. Vi är beroende av duktiga utvecklare men ställer även höga krav på domänkunskap inom modellering, fysik och robotik. SME-bolag är beroende av anslag från Vinnova men det är alldeles för låga ersättningsnivåer för att svensk industri ska våga satsa, säger Anders Backman, teknisk chef på Algoryx.

Mikael Damberg förstår att det behövs kapital i olika faser och att staten ska kunna underlätta för små företag att hitta flera typer av finansiering, men något konkret förslag på hur det ska gå till kunde han inte ge.

Om Dohi

Koncernen bildades 2009 och består i dag av fyra avdelningar Dohi Agency, (digital innovationsbyrå), Dohi Society (event, hackatons m.m.), Dohi Venture, (accelerator) och Dohi Media (dataspel och mobilspel, publishing, broadcast och eCommerce). De har kontor i Umeå, Sundsvall, Stockholm, Växjö samt San Francisco. De ligger bakom satsningar som TedX Umeå, Tipsa Aftonbladet, LivePoll/ Mentometer till Melodfestivalen med mera.

Om Algoryx Simulation

Algoryx är en ledande internationell aktör inom interaktiv fysikalisk simulering bland annat med fysikmotorn AgX Multifysik. Algoryx bildades 2007 som ett avknoppningsföretag från Umeå universitet. Då samlades ett antal utvecklare och forskare för att utforma en multifysik-motor med hög prestanda, funktionalitet och skalbarhet. Algoryx har idag ett 20-tal anställda med 10-15 års erfarenhet av interaktionsteknik, 3D-grafik och fysikalisk simulering.

För Algoryx är visuell och interaktiv multifysikalisk simulering en av de verkliga utmaningarna inom vetenskap och teknik. Området kommer att få stora konsekvenser för den industriella marknaden under de närmaste åren och för många årtionden framåt. Exempel på branscher Algoryx riktar sig mot med både produkter och tjänster är: lärande och upplevelser, visuella effekter i film, träningssimulatorer, robotik och CAD/CAE.

Text och foto: Ingela Hjulfors Berg