Stina Almqvist, Anton Albiin, Inger E. Pedersen, Johan Sjöberg
Stina Almqvist och Anton Albiin, till vänster, menar att svenska spelbranschen kan lära mycket av Finland. Bilden från GameDev i Umeå, tillsammans med Inger E Pedersen, Via Västerbotten, och Johan Sjöberg, Paradox.

Inspirerade av stark spelindustri

Den finska närvaron på spelkonferensen GameDev i Umeå är stor. Med en spelindustri som ökar med närmare 200 procent årligen kan de inspirera svenska spelföretag, menar Stina Almqvist och Anton Albiin, båda med stor insikt i hur den svenska spelindustrin mår.

– I Sverige kan vi lära mycket av hur Finland varit långsiktiga. Inte minst har regeringen satsat pengar på att utveckla intresseorganisationer. I Sverige är det mer enskilda företagare som satsar, säger Stina Almqvist, som tidigare arbetat hos en av GameDev-konferensens arrangörer FilmArc som tillsammans med Dohi Sweden står för värdskapet.

Idag är Stina Almqvist projektledare på Luleå Näringsliv med ansvar för att driva
Creative Nodes, en mötesplats för kreativa näringar. Eftersom spelbranschen är en viktig del av den nya kreativa industrin så är både GameDev i Umeå och den finska utvecklingen intressant för Stina att följa.

Statlig stöd

Stina Almqvist vill gärna se att svenska myndigheter tar intryck av de finska myndigheternas sätt att stödja spelutvecklingen. Hon menar att det just nu också pågår uppvaktningar i Sverige mot myndigheterna för att få dem att tydligare se spelbranschen som en näring.

– Men från departementen säger man att det är så få som arbetar i spelbranschen. Men man måste ju se till hur mycket pengar som företagen drar in.

– En annan svårighet är att det både är näringsdepartementet och kulturdepartementet men också export och handelsministern som är inblandade, fortsätter Stina Almqvist.

Behov av samordning finns alltså och även ett tydligare stöd från statliga instanser.

Möttes på färjan

Även Anton Albiin, projektledare på intresseorganisationen
Dataspelsbranschen, finns med på GameDev. Liksom Stina Almqvist har han koll på vad som händer i Finland. I början av 2014 arrangerade han en konferens på en färja mellan Helsingfors och Stockholm för ett 90-tal nordiska spelutvecklare, med såväl seniora utvecklare från trippel-A-studios till indieutvecklare och sådana som håller på att starta sina egna första projekt.

– Det gav fantastiskt många möten mellan länderna, både i form av föreläsningar och studiebesök men också mer informella, berättar Anton Albiin.

Utbildning lockar

För Dataspelsbranschen utreder han just nu hur utbildningssystemen i nordiska länder kan bidra till en starkare spelindustri och där menar han att Finland har mycket intressant att visa på.

– Dels tycker jag att vi ska lära mer av Finlands utbildningssystem som fångar upp talanger från låga åldrar som vi kanske inte gör i Sverige.

– Ska vi till exempel få in fler kvinnor i branschen så måste vi börja innan man format alla intressen. Jag tycker det skulle vara bra om man började med programmering i unga åldrar, säger Anton Albiin.

– Vi kan också lära oss mer kring finansiering och statliga stöd, något som vi inte riktigt fått se i Sverige. I Finland finns det starkare stöd för spelutveckling och det kan vi absolut lära av och se möjligheterna i, menar Anton Albiin och han understryker återigen vikten av att mötas och byta erfarenheter mellan länderna.

Text och foto: Mikael Hansson