Sibylle Zola Mortensen
Sibylle Zola Mortensen, säljchef för Facebook i Norden, betonade de stora möjligheter som dagens startup-företag har i att nå ut på nya marknader i andra länder.

Inspirerar startup-företag att bli globala

Möjligheterna är mycket stora att nå ut internationellt med sitt startup-företag. Men ha alla delar på plats, var budskapet när Umeå Tech Arena arrangerades inför 300 deltagare.

Det var rikligt med lärdomar om lanseringar på nya marknader som de drygt 300 deltagarna fick med sig när Umeå Tech Arena arrangerades igår.

Umeå Tech Arena är en mötesplats för innovatörer, entreprenörer, visionärer och investerare som arrangeras av Uminova Innovation två gånger per år. Arrangemanget växer för var gång och det var rekord igår med över 300 deltagare som kom till Väven i Umeå för att lyssna på bland annat Sibylle Zola Mortensen, säljchef för Facebook i de nordiska länderna, och Ulrika Viklund, idag vd för Plejmo och tidigare ansvarig för Spotifys etablering i över 50 nya länder.

Bli globala
Temat för kvällen var att gå globalt, att våga se möjligheterna i att etablera sitt företag i andra länder och på nya marknader.

– Att gå globalt är något som många verkligen kan göra idag. Men det är viktigt att ni vet vilken marknad ni ska in på, vilken målgrupp ni vill nå där och hur ni ska mäta er tillväxt. Har ni inte de delarna på plats riskerar ni att tappa mycket pengar, säger Sybille Zola Mortensen, säljchef för Facebook i de nordiska länderna, till kvällens deltagare, varav många redan är entreprenörer med ambition att nå ut internationellt.

Snabba förändringar
Hon betonade också att det är viktigt att vara snabb och beredd på förändringar.

– Testa mycket och satsa inte era pengar på bara en vinnare. Allt går så fort idag så ni måste hela tiden vara beredda på att ompröva vad ni gör.

Förstå kunderna
Sibylle Zola Mortensen underströk också vikten av att förstå kundernas beteenden när de söker sig fram på olika webbsidor.

– Kom ihåg att följa dem i varje steg de tar, inte bara i det sista klicket när de köper varan.


Var noga med att ha er affärsmodell klar innan ni går ut på en global marknad, betonade Ulrika Viklund.

Bland talarna fanns även Ulrika Viklund, idag vd för Plejmo och tidigare ansvarig för Spotifys tillväxt i nya länder. Även hon betonade de stora möjligheter som företag har idag för att nå ut internationellt.

Global marknad
– Hur många av er vill gå ut globalt med era företag under det kommande året, frågar Ulrika Viklund de nära 300 deltagarna på Umeå Tech Arena och får se ett bra antal händer upp i luften.

– Bra, riktigt många, kommenterar hon, innan hon fortsätter med att dela mid sig av sina egen erfarenhet från att vara med när Spotify lanserats i över 50 nya länder och marknader.

Alla delar på plats
– Först av allt måste ni fråga er själva om er affärsmodell är färdig nog för att lanseras på en global marknad. Ni måste också fundera över om er produkt är enkel att flytta ut till en ny marknad. Krävs det stora insatser för att översätta till ett nytt språk? Det är något som kan ta lång tid, säger Ulrika Viklund.

Andra saker att ta ställning till är om det behövs medarbetare i de andra länderna och om organisationer måste byggas upp där för att ta hand om ekonomin.

– Mycket viktigt är också att verkligen förstå de data som ligger bakom tillväxten i ert företag, fortsätter Ulrika Viklund.

Med alla dessa delar på plats finns det stora möjligheter att hitta marknader för nya företag, inte bara i Sverige utan också internationellt, var de båda talarna överens om.

Nästa Umeå Tech Arena arrangeras i slutet av 2017, meddelade Maria Olofsson, affärscoach på Uminova Innovation, innan hon tillsammans med den andra av kvällens moderatorer Anders Blomberg avslutade kvällen.


En mycket glad panel trivdes i mötet med unga startup-företag på Umeå Tech Arena. Från vänster Tim Benzie, affärscoach från Enterprise Europe Network i London, Fredrik Wester, vd för spelföretaget Paradox Interactive, Kerstin Cooley, investerare på MOOR, samt Henrik Grim, investerare på Northzone.