Interaktiv skärm visar hur fabriken mår

Kontrollrummet vid returpapperslinjen på SCA Packaging Obbola har blivit en testmiljö för en ny sorts interaktiv skärm som kontinuerligt visar hur fabriken ”mår”. Med prototypen hoppas man kunna höja kvaliteten i processerna.

De ökade kraven på optimering och automation inom basindustrin kräver ständigt nya förbättringar av industriernas processer. IT-lösningar är ofta en viktig komponent i denna strävan vilket gör att operatörerna allt mer får arbeta med digital teknik.

Ett exempel på detta är den interaktiva skärm som forskare från
Interactive Institute Umeå
tagit fram för
SCA Packaging Obbola. Med hjälp av den interaktiva skärmen kan man visualisera data från olika processer i fabriken. Det gör att operatören på returpapperslinjen, genom att interagera med skärmen, kan följa vad som händer på andra avdelningar och därigenom lättare planera produktionen på den egna linjen.

Nedan visar Björn Yttergren, Interactive Institute, skärmens funktioner.

– Genom att ta fram vissa nyckelvärden kring produktionen och visualisera dem på skärmar ute på fabriken kan vi öka tillgängligheten till den data som finns i systemen, säger Daniel Fällman,
studioföreståndare för Interactive Institute i Umeå och docent vid institutionen för Informatik vid Umeå universitet.

Den interaktiva skärmen med multitouch-funktion uppdateras kontinuerligt och ger en dynamisk information om hur fabriken ”mår”, det vill säga vilken status som råder i produktionen
ute på olika avdelningar. Prototypen samverkar också med system som SAP, ProTak, winMops och en interaktiv whiteboard vilket ger användaren möjlighet att göra noteringar på skärmen.

Det är ett känt fenomen att man i alla industrier bygger in allt fler sensorer som samlar in olika värden. När mängden data genom dessa sensorer ökar, växer också behovet av att kunna åskådliggöra informationen. Ett sätt är då att visualisera denna data på de nya interaktiva skärmarna just för att göra den mer förståelig.

Den installerade testskärmen har fått lovord från operatörerna och nu siktar man på att installera fler skärmar på andra fabriker.
ABB Corporate Research
tar därmed över projektet för att göra det kommersiellt gångbart och till en produkt som kan söljas vidare till andra fabriker.

Förutom Interactive Institute Umeå och SCA Packaging Obbola har
KnowIT
och ABB Corporate
Research samt
ProcessIT Innovations
deltagit i samarbetet.

Text: Mikael Hansson, Foto: Mikael Lundgren