DataCloud Europe 2015
På plats under DataCloud Europe var Annika Svensson, IGIS, projektledare för Västerbottens Datacenterprojekt, Jimmy Lindberg, Storumans kommun, Stig-Lennart Karlsson, Lycksele kommun, Tomas Mörtsell, Storumans kommun, Ann-Christine Schmidt, Skellefteå Kraft, samt Bengt Ivansson, Skellefteå kommun.

Vill se fler datacenter i Västerbotten

Sju kommuner i Västerbotten har gått samman för att locka stora datacenter till länet. Nyligen besöktes konferensen DataCloud Europe där representanter från 55 länder deltog.

I förra veckan kunde Infotech Umeå berätta att
KnCMiner bygger ut sitt datacenter i Boden. En ny tredje serverhall på 20MW ska ta plats för att tillverka den nya valutan bitcoin.

Också i Västerbotten pågår ett intensivt arbete för att locka fler datacenter till regionen. De sju kommunerna Dorotea, Åsele, Vilhelmina, Storuman, Lycksele, Norsjö och Skellefteå har gått samman för att gemensamt få till stånd fler etableringar. 

För att knyta nya internationella kontakter och hålla koll på hur datacenterbranschen utvecklas har sex personer från Västerbottens Datacenterprojekt nyligen deltagit på konferensen
DataCloud Europe
i Monaco, en konferens med representanter från 55 olika länder.

Med på resan var Bengt Ivansson, Skellefteå kommun, Ann-Christine Schmidt, Skellefteå Kraft, Tomas Mörtsell och Jimmy Lindberg, Storumans kommun, Stig-Lennart Karlsson, Lycksele kommun, samt Annika Svensson, IGIS, projektledare för Västerbottens Datacenterprojekt.

Stark utveckling

Annika Svensson berättar för Infotech Umeå att datacenterbranschen har utvecklats starkt under första halvan av 2015. Fler digitala tjänster, sociala media, molnlagring och allt mer uppkopplade prylar framhölls under konferensen som pådrivare av det växande behovet av datalagring.

– Trenden att data i allt högre grad lagras i stora datacenter snarare än i företagsägda mindre serverhallar håller i sig och förstärks. Flera talare ifrågasatte varför företag ska investera i egna större serverhallar, en investering med ett 15-års perspektiv, när det är tillräckligt svårt att förutse företagets behov av serverkapacitet de närmaste 1-2 åren. Marknaden för co-location växer, berättar Annika Svensson.

Säkert område

Representanterna som var med resan kan visa på norra Sverige som ett starkt geografiskt område för datacenteretableringar. Tillgång till stora mängder grön el i form av vattenkraft och vindkraft, robust kraftnät, väl utbyggt fibernät, kallt klimat, stabilt politiskt läge och extremt låg risk för naturkatastrofer som jordbävningar och orkaner gör norra Sverige och Västerbotten till en perfekt plats för att bygga stora serverhallar.

– Hållbarhet seglar upp som en allt viktigare faktor när etablerare av riktigt stora datacenter letar efter lämpliga platser, förklarar Annika Svensson.

Energiskatt en utmaning

Ett frågetecken som återkom flera gånger under de två dagarna var vad som kommer att hända med den svenska energiskatten. Just nu pågår en översyn av energiskattelagstiftningen som ska vara klar i oktober.

– Förhoppningsvis blir resultatet att Sverige får en konkurrensneutral energibeskattning, vilket skulle ge Västerbotten och övriga Sverige ett bra läge för att ta hem ytterligare datacenteretableringar, menar Annika Svensson.

Ny etablering i Boden

Under konferensen fick Västerbottens deltagare också ett möte med Erik Svensson, Bodens Utveckling, som berättade om hur Boden arbetat med sin datacentersatsning. Kort efter det mötet tillkännagavs från konferensens stora scen att KnCMiners beslutat expandera och bygga en ny serverhall på 20MW i Boden.

– Det är mycket goda nyheter som bådar gott för datacenterbranschens utveckling i hela norra Sverige, menar Annika Svensson.