Videokonferens
Videokonferenser kan bli ännu mer vanliga i Umeå med den nya videotjänsten i öppna stadsnätet. Bilden visar ett videokonferenssystem från Umeå universitet, men nu kan alltså alla som är kopplade till Umeås stadsnät få samma resurser.

Gör Umeå Tech Arena till internationell mötesplats

”Umeå är en bra plats för att bygga tech-bolag”, säger Melisande Middleton, moderator för Umeå Tech Arena den 8 december. Med erfarenheter från Silicon Valley och internationella plattformar har hon att jämföra med.

Umeå Tech Arena
är en mötesplats för innovatörer, entreprenörer, visionärer och investerare. Den 8 december kommer en helkväll att anordnas i Umeå där växande startups inom tech-området får möta etablerade investerare som kan berätta vad som krävs för att ett bolag ska kunna ta fart och hitta sin marknad.

Internationella erfarenheter

Moderator för kvällen är Melisande Middleton, som nyligen flyttat till Umeåtrakten. Hon har lång internationell erfarenhet, bland annat som Young Global Leader utsedd av World Economic Forum, grundare av
Center for International Media Ethics
(CIME), politiska studier i Frankrike och med utbildningar från Stanford och Harvard vill hon vara med och lyfta fram Umeå som en plattform för startups inom tech-området.

– Det finns mycket talang bland Umeås inkubatorer och på universitetet. Det finns bra kopplingar till Stockholm och internationella miljöer, inte minst genom de som tidigare läst i Umeå eller jobbat här.

– Jag har jobbat tidigare med Silicon Valley och andra internationella mötesplatser och det känns som att Umeå också kan vara en sådan, här finns mycket potential, säger Melisande Middleton som tycker det är spännande att få vara moderator för eventet och hjälpa till med att visa på vad företagen har på gång.

Startat Tech-bolag

Själv har hon tillsammans med kollegan Tor Sandén nyligen startat
Thingmap, ett tech-bolag som vill göra det enklare att hitta kompetens och resurser bland människor i nätverk inom ett företag eller en organisation.

– Jag ser gärna att de som vill starta ett startup eller de som redan har gjort det och nu söker samarbete med andra kommer till Umeå Tech Arena. Det kan bli en viktig mötesplats.

Till Umeå Tech Arena den 8 december har tre framstående investerare bjudits in. Miriam Grut Norrby, Schibsted Growth, Magnus Wiberg, eEquity, och Kerstin Cooley, MOOR, kommer att samtala om allt från vad som gör att investerare vill gå in i ett bolag till vid vilka tillfällen ett bolag ska tacka nej till en investering.

Se hela
programmet för Umeå Tech Arena.