North Sweden Clentech Uminova Innovation

Internet gör oss källkritiska

Internet gör oss klokare, mer källkritiska och får oss att inse att kunskap är föränderligt, hävdar Elza Dunkels, forskare vid Umeå universitet, i en krönika i Computer Sweden.

Elza Dunkels har i sin forskning bland annat intervjuat ett hundratal elever från grundskolan om deras förhållningssätt till internet. Utifrån sina studier menar hon att de unga är med om ett lärande vid datorn som vuxensamhället och skolan inte alltid förstår eller erkänner.

I sin senaste
krönika i Computer Sweden
hävdar Elza Dunkels att de senaste tio åren inneburit en stark förändring till kunskap och att allt fler på ett sunt sätt lärt sig vara källkritiska. Men det är en förändring som inte beror på skolan, menar Elza Dunkels, utan till stor del kommer av att allt fler börjat använda internet.

”Det är snarare internet som har uppfostrat oss att tänka på kunskap på ett modernt sätt: som föränderligt, som något man kan betrakta från ett flertal lika viktiga perspektiv. Vi har på allvar förstått att information är något man kan behöva granska kritiskt”, skriver Elza Dunkels.

Hon hävdar också att det idag finns en ”sund auktoritetskritisk inställning till kunskap och information” som inte funnits tidigare och fortsätter: ”Så de nymodigheter skolan varnat för – att använda Wikipedia som källa eller kolla grejer på Flashback – har fostrat en tänkande generation.”      

Läs mer om Elza Dunkels på hennes blogg
Nätkulturer.

Nedan en kort föreläsning av Elza Dunkels om internet och barns säkerhet från TEDxÖresund.

 

Text: Mikael Hansson Foto: Pelle Lindblom