Johanna Björklund
Johanna Björklund, forskare vid Umeå universitet

Internet ska bli mer sökbart

I framtiden ska det gå att söka direkt i filmer, bilder och ljud på samma sätt som man gör idag med texter på internet. Det är målet för det nya europeiska forskningsprojektet Media in Context i vilket forskare från datavetenskap vid Umeå universitet ingår.

Behovet av nya funktioner i sökmotorer för internet ökar i takt med att strömmande media, filmer och olika former av multimedia blir vanligare på webben.

Media in Context, MICO, är ett nystartat europeiskt forskningsprojekt med syfte att utveckla de nya sökverktyg som ska göra det möjligt att analysera innehållet inte bara i text på internet utan i alla former av media. Projektet kommer att ta fram metoder för att söka såväl direkt i olika former av media som i hela det sammanhang som ett medieinnehåll förekommer i, med länkat material i form av video, bilder, ljud, länkstrukturer och metadata.

Universitetslektor Johanna Björklund koordinerar Umeå universitets del i studien.

– Det är ett spännande projekt, och det ska bli roligt att arbeta tillsammans med forskare från bland annat Salzburg Research, Fraunhofer, och Oxford University. Den samlade kompetensen inom projektet är fantastisk; det är lite av en ära att få vara med, säger Johanna Björklund.

Resultaten kommer att publiceras i form av öppen källkod för att också mindre företag ska kunna använda sig av analysverktyget.

Umeås del i projektet uppgår till omkring 5,3 miljoner kronor. Total projektbudget för hela MICO omfattar omkring 38 miljoner kronor, eller 4,3 miljoner euro.

Om forskningsprojektet:
Forskningsprojektet MICO (Media in Context) är finansierat av FP7, sjunde ramprogrammet inom EU, och kommer att pågå i 36 månader med start i november 2013.
Förutom Umeå universitet ingår universitet, forskningsinstitut och företag från Tyskland, Österrike, England och Italien i samarbetet. Projektet koordineras av forskningsinstitutet Salzburg Research i Österrike.

Text: Mikael Hansson, Foto: Mattias Pettersson


Text av: Mikael Hansson

Publicerad: 25 november, 2013Dela artikel:

Text av:

Publicerad:

Facebook

Mikael Hansson

25 november, 2013