Investerare i panelen.
Publiken får under Umeå Tech Arena följa de fyra investerarna inför öppen ridå och lyssna till hur de tänker inför en investering. Från vänster Jan Snygg, Northern Light Capital, Lena Fridlund Forsgren, Almi Invest, Finn Persson, Spintop Ventures, och Jane Walerud, serieentreprenör och affärsängel.

Deras investeringar kan få startups att lyfta

200 biljetter går åt till sista plats på Umeå Tech Arena när några av Sveriges mest erfarna investerare inför öppen ridå möter startups från Umeås.

Tisdag kväll i Umeås nya kulturhus Väven. Längst fram på scenen, vid ett bord synligt för alla, sitter fyra av Sveriges ledande investerare. På golvet ligger en stor rund vit matta, nästan som en liten scen. En efter en får tre av Umeås nya startup-företag kliva fram på mattan och under fem korta minuter berätta om sin affärsmodell och vision om att hitta en marknad.

Unik inblick
I publiken sitter 200 personer som följer samtalen som utspelar sig mellan investerarna och entreprenörerna. Där finns entreprenörer, finansiärer, forskare, politiker och andra med intresse för Umeås snabbt växande startup-scen. Under kvällen får de en unik inblick i hur investerare tänker när de tar beslut om att gå in med kapital i ett startup-företag. Vilka frågor ställer de? Vad vill de veta? Risken är alltid stor att det lilla bolaget ska hamna snett och därmed investeringen gå om intet. Så valet sker med stor noggrannhet.

Första gången Umeå Tech Arena arrangerades var i december 2015. Om intresset var stort då så var det ännu mer uppskruvat inför denna gång och de 200 biljetterna bokades snabbt upp.

Stor bredd bland startup-företag
Den här gången är det de tre startup-företagen Skillster, Brain Stimulation och Infobaleen som får den delikata uppgiften att fånga intresset hos de erfarna investerarna. Bredden mellan företagens produkter är stor. Skillster satsar på simulatorer i trafikskoleutbildning, Brain Stimulation på virtual reality i strokerehabilitering, medan Infobaleen funnit en nisch kring dataanalys inom e-handel.

Helena Fordell.

Helena Fordell, doktor inom strokevården och medgrundare av Brain Stimulation, berättar för investerarna om möjligheterna med virtual reality inom strokerehabilitering.

Bänkat sig i investerarpanelen för att lyssna finns Jane Walerud, serieentreprenör och affärsängel, Jan Snygg, en av grundarna av nybildade Northern Light Capital, Lena Fridlund Forsgren, Almi Invest, samt Finn Persson, Spintop Ventures.

Hitta problemet som ska lösas
De fem minuter som entreprenörerna får till sina presentationer är naturligtvis inget som gör att en investerare är beredd på att placera kapital i ett företag. Till det krävs ofta flera träffar under loppet av månader innan ett beslut tas. Men publiken under Umeå Tech Arena får ändå en glimt av hur dialogen mellan en investerare och ett startup-företag kan se ut.

– Det handlar om att kunna berätta om vilka problem ni kan lösa för vem, säger Finn Persson.

Jan Snygg instämmer.

– Kan du beskriv din kunds dag då kan du förstå vilket problem du ska lösa, säger Jan Snygg.

Lena Fridlund Forsgren betonar även teamet bakom startup-företaget.

– Teamet är viktigt. Jag investerar bara i bolag med flera grundare, säger Lena Fridlund Forsgren.

Att lära av misstagen
Andra ingredienser som investerarna lyfter fram är tajming när fönstret mot marknaden kanske bara är öppet en kort stund, kunskap om den egna tekniken, passion, viljan att våga satsa, men också mod att våga misslyckas.

– Att misslyckas är okej. Det är viktigt att vi kan lära av misstag. Vi kanske skulle inrätta pris för Årets misslyckande, säger Lena Fridlund Forsgren med ett leende.

– Men det måste också vara okej att fira hjältarna och skryta när du har lyckats och se entreprenörerna som våra nya rockstjärnor, säger Jan Snygg.

Affärsängelns personliga berättelse
Under kvällen får publiken också lyssna till en personlig berättelse av affärsängeln Jane Walerud som berättar om sin resa med investeringar i olika bolag. Öppet berättar hon om investeringar som gått snett men också om de som gett möjlighet för nya företag att växa snabbt. Frågorna från publiken är många och till slut måste kvällens konferencier Melisande Middleton sätta streck för fler frågor för att resten av programmet ska hinnas med.

För publiken blir kvällen till en innehållsrik inblick i startup-världen och det partnerskap som kan växa fram mellan företag och investerare. Hur långt Skillster, Brain Stimulation och Infobaleen kommer att gå återstår att se. Men en bra start har de fått.

Umeå Tech Arena mingel

Efter samtalen på scen bjuds publiken in till mingel med investerare och startup-företag. Ett mingel som på går i närmare två timmar.